مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

گزارشات

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


سازوکار کانونی زمینلرزه‌هاسازوکار کانونی زمین

سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین پارامترهای مرتبط با چشمه‌هاي لرزه‌ای از اهمیت بالایی در مطالعات زلزله‌شناسی و لرزه‌زمین‌ساخت برخوردار است. امروزه در کنار پروژه جهانی تعیین تانسور گشتاوري مرکزوار (Global CMT Project)، در مراکزی مانند سازمان زمین‌شناسی آمریکا (USGS) و مرکـز لرزه‌نـگاری اروپا-مدیترانـه (EMSC) سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌های بزرگ دنیا تعیین می‌گردد.

مرکز لرزه‌نگاری کشوری نیز، به عنوان مسئول مدیریت داده‌های لرزه‌ای کشور، سازوکار كانوني زمین‌لرزه‌های ایران با بزرگي حدود 4.5 و بالاتر را با استفاده از روش برگردان تانسور گشتاوري در حوزه زمان، بر اساس مدل‌سازی شکل موج محاسبه می‌کند. در اين پروژه از نرم‌افزار ISOLA استفاده شده و علاوه‌بر داده‌های باند‌‌‌‌پهن مرکز لرزه‌نگاری کشوری‌، داده‌های در دسترس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌‌شناسی و مهندسی زلزله (IIEES) و ايستگاه‌هاي لرزه‌نگاری اطراف ایران به‌كار مي‌رود.

اين پروژه زير نظر دكتر مهرداد پاكزاد توسط هادي حسيني انجام مي‌شود. از كليه پژوهشگران و دانشجويان كشور دعوت مي‌شود، به منظور ارتقاء كيفي اين پروژه و رفع اشكالات احتمالي، نظرات خود را از طريق آدرس ايميل irsc@ut.ac.ir در اختيار مركز قرار دهند.

منبع:

"Hadi Hosseini, Mehrdad Pakzad, and Saeid Naserieh. "Iranian Regional Centroid Moment Tensor Catalog: Solutions for 2012-2017." Physics of the Earth and Planetary Interiors 286 (2019): 29-41."

Output list in EXCEL format
2022
Jan Feb Mar
Apr May Jun
Jul Aug Sep
Oct Nov Dec

2021
Jan Feb Mar
Apr May Jun
Jul Aug Sep
Oct Nov Dec

2020
Jan Feb Mar
Apr May Jun
Jul Aug Sep
Oct Nov Dec

2019
Jan Feb Mar
Apr May Jun
Jul Aug Sep
Oct Nov Dec

2018
Jan Feb Mar
Apr May Jun
Jul Aug Sep
Oct Nov Dec

2017
Jan Feb Mar
Apr May Jun
Jul Aug Sep
Oct Nov Dec

2016
Jan Feb Mar
Apr May Jun
Jul Aug Sep
Oct Nov Dec

2015
Jan Feb Mar
Apr May Jun
Jul Aug Sep
Oct Nov Dec

2014
Jan Feb Mar
Apr May Jun
Jul Aug Sep
Oct Nov Dec

2013
Jan Feb Mar
Apr May Jun
Jul Aug Sep
Oct Nov Dec

2012
Jan Feb Mar
Apr May Jun
Jul Aug Sep
Oct Nov Dec