مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...
افزونه اطلاع‌رساني مركز لرزه‌نگاري كشوري؛ بروز رسانی شده...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

* گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس ازبازبینی تغییر خواهند کرد.
زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۳-۱۲-۱۶ ۰۰:۵۹:۵۷.۲ ۲.۶ ۳۲.۸۱۳ ۴۷.۵۱۷ ۸  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۱۲-۱۵ ۲۱:۱۳:۵۸.۴ ۱.۳ ۳۸.۰۳۱ ۴۶.۴۲۳ ۱۰  باسمنج، آذربايجان شرقي
۱۳۹۳-۱۲-۱۵ ۲۰:۱۳:۴۹.۲ ۲.۸ ۳۷.۶۱۴ ۵۷.۴۹۵ ۱۴  بجنورد، خراسان شمالي
۱۳۹۳-۱۲-۱۵ ۱۸:۲۵:۱۱.۲ ۲.۶ ۳۰.۰۴۷ ۵۷.۵۷۶ ۲  سیرچ، کرمان
۱۳۹۳-۱۲-۱۵ ۱۷:۵۹:۳۳.۴ ۲.۰ ۳۵.۲۱۴ ۵۰.۳۶۴ ۱۰  مامونيه، مركزي
۱۳۹۳-۱۲-۱۵ ۱۷:۰۲:۲۶.۱ ۲.۱ ۳۵.۳۷۱ ۵۰.۱۷۹ ۱۰  رازقان، مركزي
۱۳۹۳-۱۲-۱۵ ۱۵:۵۸:۱۹.۲ ۱.۹ ۳۵.۷۵۷ ۵۲.۰۳۶ ۱۳  دماوند، تهران
۱۳۹۳-۱۲-۱۵ ۱۳:۱۲:۰۴.۶ ۳.۳ ۲۷.۰۸۰ ۵۳.۵۵۱ ۲۰  بندرمقام، هرمزگان
۱۳۹۳-۱۲-۱۵ ۱۳:۱۰:۳۱.۷ ۲.۶ ۳۶.۰۷۲ ۵۵.۳۴۷ ۱۰  بيارجمند، سمنان
۱۳۹۳-۱۲-۱۵ ۱۲:۱۹:۵۵.۳ ۳.۳ ۲۹.۱۵۳ ۵۸.۳۲۹ ۱۰  بم، كرمان
۱۳۹۳-۱۲-۱۵ ۰۵:۴۴:۴۰.۳ ۲.۳ ۳۲.۶۰۴ ۴۷.۶۹۳ ۱۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۱۲-۱۵ ۰۳:۴۲:۲۱.۹ ۱.۷ ۳۸.۵۰۳ ۴۵.۴۴۶ ۱۰  كشكسراي، آذربايجان شرقي
۱۳۹۳-۱۲-۱۵ ۰۳:۱۷:۰۲.۸ ۲.۰ ۳۸.۱۶۸ ۴۷.۸۹۶ ۵  سرعين، اردبيل
۱۳۹۳-۱۲-۱۵ ۰۲:۵۸:۳۴.۶ ۱.۸ ۳۸.۰۶۸ ۴۶.۵۰۴ ۱۱  باسمنج، آذربايجان شرقي
۱۳۹۳-۱۲-۱۵ ۰۲:۲۴:۴۹.۷ ۵.۲ ۲۸.۱۰۷ ۵۶.۹۲۹ ۱۰  فاریاب، کرمان *
۱۳۹۳-۱۲-۱۵ ۰۲:۱۲:۰۶.۰ ۲.۲ ۳۴.۲۶۵ ۵۷.۶۹۹ ۳  بشرويه، خراسان جنوبی
۱۳۹۳-۱۲-۱۵ ۰۲:۰۵:۴۲.۶ ۲.۹ ۲۸.۳۸۱ ۵۷.۲۱۴ ۱۰  فاریاب، کرمان
۱۳۹۳-۱۲-۱۴ ۲۳:۰۱:۱۵.۹ ۳.۷ ۲۷.۵۹۳ ۵۶.۱۸۴ ۱۴  فين، هرمزگان
۱۳۹۳-۱۲-۱۴ ۲۱:۲۷:۳۴.۰ ۱.۵ ۳۲.۷۴۰ ۵۴.۱۰۸ ۱۰  احمد آباد، يزد
۱۳۹۳-۱۲-۱۴ ۲۱:۱۲:۳۵.۶ ۱.۸ ۳۲.۷۳۷ ۵۴.۱۳۸ ۸  احمد آباد، يزد
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر