مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...
افزونه اطلاع‌رساني مركز لرزه‌نگاري كشوري؛ بروز رسانی شده...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

✓ مشخصات زمینلرزه بازبینی شده است.
زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۱۳:۰۲:۱۹.۰ ۲.۳ ۳۱.۹۴۱ ۵۵.۸۷۸ ۱۵  بهاباد، يزد
۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۱۲:۵۰:۳۸.۲ ۱.۲ ۳۶.۵۳۲ ۴۹.۸۶۶ ۱۰  جيرنده، گيلان
۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۱۲:۳۰:۰۳.۶ ۲.۲ ۳۶.۶۳۲ ۴۹.۸۷۵ ۹  جيرنده، گيلان
۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۱۲:۲۵:۴۹.۰ ۲.۴ ۳۱.۹۹۶ ۵۵.۸۱۱ ۱۰  بهاباد، يزد
۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۱۲:۲۵:۲۹.۵ ۴.۱ ۳۶.۶۲۳ ۴۹.۹۱۸ ۸  جيرنده، گيلان ✓
۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۱۱:۵۵:۰۵.۸ ۲.۴ ۳۸.۳۱۸ ۴۴.۴۵۵ ۸  تازه شهر، آذربايجان غربي
۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۱۱:۱۰:۰۹.۳ ۱.۳ ۳۵.۵۳۱ ۵۳.۲۱۰ ۱۰  سرخه، سمنان
۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۱۱:۰۶:۱۵.۱ ۲.۲ ۳۵.۷۷۱ ۴۵.۸۷۹ ۱۰  ارمارده، كردستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۱۰:۰۶:۳۱.۶ ۱.۲ ۳۲.۴۰۷ ۵۱.۵۳۱ ۱۰  ديزيچه، اصفهان
۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۰۳:۵۸:۲۹.۱ ۱.۰ ۳۸.۱۵۴ ۴۶.۲۶۳ ۱۰  تبريز، آذربايجان شرقي
۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۰۳:۱۶:۲۰.۴ ۳.۳ ۳۲.۷۴۶ ۴۷.۴۵۹ ۱۰  دهلران، ايلام
۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۰۲:۳۴:۲۹.۲ ۲.۶ ۳۳.۳۱۲ ۵۷.۲۵۴ ۸  دیهوک، خراسان جنوبی
۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۰۲:۰۳:۱۶.۲ ۳.۲ ۳۸.۵۰۱ ۴۴.۶۹۲ ۹  خوي، آذربايجان غربي
۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۰۱:۰۳:۰۲.۰ ۱.۶ ۳۱.۹۰۹ ۵۰.۵۷۵ ۸  اردل، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۰۰:۰۰:۳۳.۹ ۲.۰ ۳۲.۸۳۸ ۴۸.۴۵۱ ۱۰  حسينيه، خوزستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۸ ۲۳:۲۴:۲۱.۸ ۱.۷ ۳۶.۲۸۹ ۵۸.۵۳۰ ۱۰  فیروزه، خراسان رضوی
۱۳۹۴-۰۴-۰۸ ۲۳:۱۶:۳۱.۶ ۲.۲ ۲۹.۸۳۹ ۵۷.۷۰۱ ۱۰  گلباف، کرمان
۱۳۹۴-۰۴-۰۸ ۲۳:۰۳:۳۲.۵ ۲.۴ ۳۵.۵۹۳ ۴۹.۶۸۸ ۵  دانسفهان، قزوين
۱۳۹۴-۰۴-۰۸ ۲۲:۵۹:۲۰.۴ ۱.۹ ۲۹.۹۹۵ ۵۷.۸۹۶ ۱۰  گلباف، کرمان
۱۳۹۴-۰۴-۰۸ ۲۲:۵۲:۱۶.۵ ۲.۱ ۳۲.۹۱۲ ۴۸.۵۱۶ ۱۰  حسينيه، خوزستان
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر