مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...
افزونه اطلاع‌رساني مركز لرزه‌نگاري كشوري؛ بیشتر...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۲۲:۳۲:۵۳.۶ ۱.۸ ۳۵.۳۴۵ ۵۲.۳۲۸ ۱۸  گرمسار، سمنان
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۲۲:۰۳:۲۳.۰ ۲.۰ ۳۷.۰۷۵ ۵۵.۶۹۰ ۸  مينودشت، گلستان
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۲۱:۵۹:۵۰.۹ ۲.۰ ۳۷.۰۸۸ ۴۵.۱۸۲ ۵  اشنويه، آذربايجان غربي
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۱۹:۰۲:۵۲.۵ ۲.۱ ۳۱.۵۲۰ ۵۵.۰۹۵ ۱۰  بافق، يزد
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۱۷:۱۸:۰۸.۶ ۱.۹ ۳۴.۱۳۹ ۵۰.۷۲۵ ۱۰  دليجان، مركزي
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۱۶:۳۶:۵۲.۱ ۱.۸ ۳۸.۶۴۶ ۴۶.۷۱۷ ۱۰  ورزقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۱۶:۱۰:۵۶.۳ ۲.۰ ۳۰.۰۲۹ ۵۷.۵۸۰ ۱۰  سیرچ، کرمان
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۱۶:۰۸:۵۹.۵ ۱.۴ ۳۵.۵۸۴ ۵۳.۱۳۹ ۱۰  سرخه، سمنان
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۱۶:۰۶:۳۵.۲ ۱.۸ ۳۷.۴۱۴ ۵۷.۵۷۵ ۱۷  بجنورد، خراسان شمالي
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۱۶:۰۲:۵۷.۸ ۱.۶ ۳۵.۵۸۱ ۵۳.۱۵۰ ۸  سرخه، سمنان
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۱۵:۰۹:۲۹.۶ ۱.۹ ۳۷.۷۳۸ ۴۵.۸۶۴ ۱۱  گوگان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۱۴:۵۰:۵۶.۳ ۲.۰ ۳۶.۶۷۵ ۴۷.۵۲۹ ۹  ماه نشان، زنجان
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۱۴:۴۶:۲۵.۵ ۱.۷ ۳۵.۲۰۹ ۵۱.۹۵۱ ۱۰  ايوانكي، سمنان
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۱۴:۳۸:۳۲.۴ ۱.۸ ۳۵.۳۰۸ ۵۰.۱۲۲ ۱۹  رازقان، مركزي
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۱۳:۵۵:۳۹.۰ ۱.۳ ۳۵.۶۱۱ ۵۳.۰۵۷ ۱۰  سرخه، سمنان
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۱۳:۴۰:۳۷.۱ ۱.۴ ۳۲.۵۲۸ ۵۱.۲۶۴ ۱۲  زاينده رود، اصفهان
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۱۳:۰۳:۵۴.۸ ۱.۸ ۳۲.۱۹۵ ۵۵.۵۱۰ ۲۰  ساغند، يزد
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۱۲:۴۸:۲۶.۰ ۱.۹ ۳۱.۸۴۹ ۵۵.۶۲۱ ۸  بافق، يزد
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۱۲:۳۹:۱۱.۶ ۱.۱ ۳۵.۵۹۰ ۵۳.۱۴۲ ۱۰  سرخه، سمنان
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۱۱:۱۹:۰۶.۶ ۱.۳ ۳۵.۵۶۷ ۵۳.۱۸۹ ۱۰  سرخه، سمنان
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر