مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...
افزونه اطلاع‌رساني مركز لرزه‌نگاري كشوري؛ بیشتر...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

✓ مشخصات زمینلرزه بازبینی شده است.
زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۳-۰۶-۲۹ ۲۱:۳۷:۴۵.۶ ۲.۷ ۲۹.۲۵۹ ۵۵.۸۶۶ ۱۰  نجف شهر، کرمان
۱۳۹۳-۰۶-۲۹ ۱۹:۳۱:۴۲.۴ ۱.۸ ۳۳.۴۷۵ ۵۹.۵۹۵ ۷  زهان، خراسان جنوبی
۱۳۹۳-۰۶-۲۹ ۱۸:۴۷:۴۷.۸ ۱.۶ ۳۳.۰۰۱ ۵۰.۹۳۲ ۱۰  دهق، اصفهان
۱۳۹۳-۰۶-۲۹ ۱۸:۲۹:۳۴.۴ ۳.۴ ۳۲.۶۵۶ ۴۸.۴۰۹ ۱۰  حسينيه، خوزستان
۱۳۹۳-۰۶-۲۹ ۱۷:۵۲:۴۷.۱ ۲.۴ ۳۰.۵۱۸ ۵۴.۸۷۲ ۱۰  دهج، كرمان
۱۳۹۳-۰۶-۲۹ ۱۶:۳۶:۰۴.۶ ۱.۵ ۳۲.۷۱۱ ۵۹.۲۱۲ ۵  بيرجند، خراسان جنوبی
۱۳۹۳-۰۶-۲۹ ۱۶:۲۳:۵۶.۵ ۱.۶ ۳۲.۰۸۷ ۵۱.۳۷۲ ۹  بروجن، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۳-۰۶-۲۹ ۱۶:۲۳:۱۰.۴ ۱.۴ ۳۱.۸۰۷ ۵۵.۴۸۵ ۱۰  بافق، يزد
۱۳۹۳-۰۶-۲۹ ۱۶:۲۱:۵۶.۶ ۱.۸ ۳۱.۸۰۴ ۵۵.۵۲۳ ۹  بافق، يزد
۱۳۹۳-۰۶-۲۹ ۱۴:۳۱:۱۵.۵ ۲.۱ ۳۲.۰۹۰ ۵۵.۵۹۸ ۱۰  بهاباد، يزد
۱۳۹۳-۰۶-۲۹ ۱۴:۲۸:۱۱.۶ ۱.۷ ۳۱.۶۸۰ ۵۵.۴۸۳ ۱۰  بافق، يزد
۱۳۹۳-۰۶-۲۹ ۱۳:۴۶:۰۱.۹ ۲.۰ ۳۳.۰۰۸ ۵۰.۳۵۷ ۱۲  داران، اصفهان
۱۳۹۳-۰۶-۲۹ ۱۳:۳۹:۲۲.۶ ۳.۳ ۳۱.۰۲۰ ۵۷.۴۳۸ ۱۰  هجدک، کرمان
۱۳۹۳-۰۶-۲۹ ۱۳:۳۴:۴۹.۹ ۱.۲ ۳۲.۰۴۴ ۵۱.۳۷۴ ۱۰  بروجن، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۳-۰۶-۲۹ ۱۳:۰۳:۱۸.۰ ۱.۶ ۳۲.۲۶۴ ۵۵.۵۴۴ ۱۰  ساغند، يزد
۱۳۹۳-۰۶-۲۹ ۱۲:۵۴:۳۳.۱ ۲.۲ ۳۴.۴۲۴ ۶۰.۳۷۶ ۱۰  سنگان، خراسان رضوی
۱۳۹۳-۰۶-۲۹ ۱۲:۳۱:۲۵.۴ ۱.۵ ۳۵.۵۳۳ ۵۳.۲۵۰ ۱۰  سرخه، سمنان
۱۳۹۳-۰۶-۲۹ ۱۲:۰۳:۰۳.۰ ۲.۳ ۲۷.۸۳۹ ۵۶.۸۵۴ ۱۰  فاریاب، کرمان
۱۳۹۳-۰۶-۲۹ ۰۹:۳۴:۴۰.۳ ۲.۰ ۳۷.۵۸۵ ۵۶.۹۲۷ ۱۰  آشخانه، خراسان شمالي
۱۳۹۳-۰۶-۲۹ ۰۹:۰۱:۳۶.۶ ۴.۲ ۲۸.۵۳۳ ۵۲.۴۵۶ ۱۰  دهرم، فارس ✓
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر