مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


کانال تلگرام مرکز لرزه نگاری کشوری راه اندازی شد... بیشتر
گزارش زمینلرزه های اخیر زرند کرمان... فایل PDF

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۵-۱۱-۰۱ ۰۱:۴۰:۴۰.۶ ۲.۴ ۳۹.۰۰۹ ۴۸.۴۶۰ ۲۵  Göytəpə، آذربایجان
۱۳۹۵-۱۱-۰۱ ۰۰:۰۹:۴۴.۰ ۱.۷ ۲۹.۰۳۶ ۵۶.۸۳۱ ۱۶  بزنجان، کرمان
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۲۱:۵۸:۲۱.۰ ۲.۰ ۳۷.۸۴۸ ۵۷.۴۳۳ ۱۰  ينگي قلعه عليا، خراسان شمالي
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۲۰:۴۶:۱۹.۹ ۲.۴ ۳۰.۸۰۷ ۴۹.۹۹۶ ۱۰  ليكك، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۹:۱۹:۴۵.۲ ۲.۵ ۳۰.۸۱۲ ۵۳.۶۶۲ ۱۰  مهردشت، يزد
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۸:۳۱:۰۶.۶ ۱.۹ ۳۷.۴۱۱ ۵۷.۴۵۹ ۱۰  حصارگرمخان، خراسان شمالي
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۶:۵۷:۴۸.۰ ۱.۱ ۳۷.۶۰۴ ۴۵.۸۴۴ ۲۰  عجب شير، آذربايجان شرقي
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۶:۴۸:۱۹.۹ ۱.۹ ۳۲.۲۵۱ ۵۵.۵۰۳ ۱۴  ساغند، يزد
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۶:۲۵:۵۵.۷ ۱.۹ ۳۲.۱۰۲ ۵۵.۴۴۲ ۱۰  ساغند، يزد
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۶:۱۱:۴۴.۵ ۱.۷ ۳۹.۱۷۰ ۴۶.۱۹۷ ۱۰  Kajaran، ارمنستان
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۶:۱۱:۱۸.۶ ۱.۴ ۳۹.۱۶۰ ۴۶.۲۰۱ ۱۰  Kajaran، ارمنستان
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۵:۵۶:۵۳.۲ ۲.۵ ۲۹.۹۰۹ ۵۲.۰۷۶ ۵  خانه زنيان، فارس
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۵:۴۴:۴۳.۸ ۱.۵ ۳۵.۷۷۷ ۵۲.۱۹۱ ۸  دماوند، تهران
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۴:۴۹:۴۲.۳ ۲.۲ ۳۴.۵۳۹ ۶۰.۳۶۶ ۵  سنگان، خراسان رضوي
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۴:۳۶:۵۶.۸ ۱.۸ ۳۸.۶۴۹ ۴۶.۶۸۲ ۱۸  ورزقان، آذربايجان شرقي
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر