مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۴-۱۱-۱۷ ۰۲:۳۹:۵۳.۷ ۱.۷ ۳۴.۲۶۲ ۵۱.۵۸۲ ۱۲  نوش آباد، اصفهان
۱۳۹۴-۱۱-۱۷ ۰۲:۰۴:۴۲.۶ ۱.۷ ۳۷.۸۰۲ ۴۷.۶۳۶ ۹  سراب، آذربايجان شرقي
۱۳۹۴-۱۱-۱۷ ۰۱:۴۸:۰۵.۴ ۲.۲ ۳۴.۲۵۶ ۵۱.۵۹۲ ۸  نوش آباد، اصفهان
۱۳۹۴-۱۱-۱۷ ۰۱:۳۷:۱۷.۵ ۱.۷ ۳۴.۲۶۱ ۵۱.۵۸۶ ۱۲  نوش آباد، اصفهان
۱۳۹۴-۱۱-۱۷ ۰۰:۳۷:۱۷.۸ ۲.۳ ۳۴.۲۵۳ ۵۱.۶۰۲ ۱۲  نوش آباد، اصفهان
۱۳۹۴-۱۱-۱۶ ۲۲:۵۳:۳۴.۹ ۱.۹ ۳۸.۳۵۱ ۴۶.۷۸۲ ۹  ورزقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۴-۱۱-۱۶ ۲۱:۱۰:۲۹.۶ ۱.۷ ۳۷.۴۵۶ ۴۸.۴۲۸ ۱۸  هشتجين، اردبيل
۱۳۹۴-۱۱-۱۶ ۲۰:۱۶:۳۷.۵ ۱.۸ ۳۴.۱۹۱ ۴۸.۱۷۲ ۱۰  نهاوند، همدان
۱۳۹۴-۱۱-۱۶ ۱۹:۵۱:۴۱.۰ ۱.۵ ۳۵.۹۲۳ ۵۳.۲۸۱ ۱۰  شهميرزاد، سمنان
۱۳۹۴-۱۱-۱۶ ۱۹:۳۴:۴۳.۱ ۱.۵ ۳۶.۲۵۷ ۵۹.۸۸۶ ۱۲  رضويه، خراسان رضوی
۱۳۹۴-۱۱-۱۶ ۱۸:۳۷:۰۶.۸ ۱.۸ ۳۵.۹۴۶ ۵۳.۱۹۳ ۶  پل سفيد، مازندران
۱۳۹۴-۱۱-۱۶ ۱۸:۰۴:۱۶.۹ ۱.۷ ۳۶.۰۰۵ ۵۳.۳۰۸ ۸  پل سفيد، مازندران
۱۳۹۴-۱۱-۱۶ ۱۷:۱۷:۰۹.۵ ۲.۷ ۳۰.۸۶۴ ۵۶.۹۱۱ ۱۰  هجدک، کرمان
۱۳۹۴-۱۱-۱۶ ۱۷:۱۱:۴۲.۵ ۱.۸ ۳۳.۶۸۶ ۵۹.۱۲۲ ۸  قاين، خراسان جنوبی
۱۳۹۴-۱۱-۱۶ ۱۶:۲۳:۵۲.۹ ۳.۹ ۲۸.۸۰۷ ۵۲.۵۱۵ ۱۶  فيروز آباد، فارس
۱۳۹۴-۱۱-۱۶ ۱۶:۲۲:۱۰.۲ ۲.۰ ۳۱.۰۲۹ ۵۵.۸۲۸ ۱۰  بهرمان، كرمان
۱۳۹۴-۱۱-۱۶ ۱۵:۱۱:۵۵.۲ ۱.۴ ۳۶.۱۳۳ ۵۸.۴۸۷ ۱۰  همت آباد، خراسان رضوی
۱۳۹۴-۱۱-۱۶ ۱۳:۱۰:۵۵.۱ ۱.۶ ۳۶.۳۷۳ ۵۷.۵۶۲ ۱۰  سبزوار، خراسان رضوي
۱۳۹۴-۱۱-۱۶ ۱۲:۵۷:۲۷.۳ ۲.۰ ۳۵.۶۱۴ ۴۹.۸۱۶ ۱۰  دانسفهان، قزوين
۱۳۹۴-۱۱-۱۶ ۱۲:۳۱:۴۳.۷ ۲.۲ ۳۴.۰۲۲ ۴۸.۱۰۰ ۱۰  نور آباد، لرستان
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر