مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...
افزونه اطلاع‌رساني مركز لرزه‌نگاري كشوري؛ بیشتر...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۳-۰۶-۱۲ ۱۰:۳۴:۰۵.۰ ۲.۹ ۳۲.۶۴۱ ۴۷.۸۲۰ ۱۰.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۱۲ ۱۰:۰۰:۴۰.۴ ۲.۶ ۳۳.۷۸۷ ۴۵.۷۰۴ ۱۰.۰  سومار، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۶-۱۲ ۰۷:۲۲:۳۷.۶ ۲.۸ ۲۷.۳۶۰ ۵۶.۰۰۴ ۱۰.۰  فين، هرمزگان
۱۳۹۳-۰۶-۱۲ ۰۶:۱۲:۴۷.۶ ۲.۳ ۳۲.۲۵۶ ۴۹.۸۴۴ ۱۰.۰  چلگرد، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۳-۰۶-۱۲ ۰۶:۰۳:۱۲.۷ ۱.۲ ۳۵.۳۴۵ ۵۰.۸۶۸ ۱۶.۸  پرندك، مركزي
۱۳۹۳-۰۶-۱۲ ۰۴:۴۶:۵۲.۴ ۲.۲ ۳۳.۷۰۶ ۴۵.۵۶۷ ۱۰.۰  سومار، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۶-۱۲ ۰۳:۵۴:۳۷.۷ ۲.۵ ۳۲.۶۷۹ ۴۷.۸۴۹ ۱۰.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۱۲ ۰۳:۳۵:۳۴.۶ ۲.۴ ۳۳.۶۷۳ ۴۵.۶۲۷ ۱۰.۰  سومار، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۶-۱۲ ۰۳:۲۰:۱۵.۱ ۳.۱ ۳۲.۶۰۶ ۴۷.۷۷۵ ۸.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۱۲ ۰۳:۰۳:۲۲.۴ ۲.۷ ۳۲.۶۱۷ ۴۷.۷۹۳ ۱۰.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۱۲ ۰۱:۰۷:۵۶.۵ ۳.۴ ۳۳.۷۲۷ ۴۵.۶۴۶ ۱۵.۵  سومار، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۶-۱۲ ۰۰:۱۳:۱۶.۶ ۲.۵ ۳۶.۲۳۹ ۵۳.۷۸۹ ۱۰.۰  كياسر، مازندران
۱۳۹۳-۰۶-۱۱ ۲۳:۵۳:۰۸.۲ ۳.۱ ۳۲.۶۵۸ ۴۷.۶۶۳ ۱۰.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۱۱ ۲۱:۲۳:۴۹.۸ ۲.۶ ۲۸.۳۶۳ ۵۷.۴۹۶ ۱۰.۰  عنبرآباد، کرمان
۱۳۹۳-۰۶-۱۱ ۲۰:۲۱:۵۴.۳ ۳.۹ ۳۲.۶۶۷ ۴۷.۸۸۸ ۸.۸  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۱۱ ۲۰:۰۹:۴۵.۰ ۳.۱ ۳۳.۶۹۷ ۴۵.۵۴۹ ۸.۱  سومار، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۶-۱۱ ۱۹:۴۶:۴۵.۳ ۱.۶ ۳۲.۳۹۰ ۵۱.۹۴۲ ۵.۰  محمد آباد، اصفهان
۱۳۹۳-۰۶-۱۱ ۱۹:۴۰:۰۵.۷ ۲.۹ ۳۳.۸۱۴ ۴۵.۳۴۶ ۱۰.۰  سومار، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۶-۱۱ ۱۸:۴۵:۵۷.۵ ۲.۷ ۳۳.۷۸۶ ۴۵.۷۴۷ ۸.۰  سومار، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۶-۱۱ ۱۸:۴۳:۵۱.۸ ۲.۱ ۳۸.۴۳۷ ۴۵.۲۶۸ ۱۰.۰  تسوج، آذربايجان شرقي
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر