مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

سايت داخلی

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

✓ مشخصات زمینلرزه بازبینی شده است.
زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۳-۰۱-۲۸ ۱۶:۲۱:۲۴.۳ ۱.۸ ۳۴.۱۵۶ ۵۰.۸۱۱ ۱۰.۰  نراق، مركزي
۱۳۹۳-۰۱-۲۸ ۱۶:۱۸:۴۱.۰ ۱.۹ ۳۶.۸۸۹ ۵۸.۳۲۳ ۱۰.۰  چكنه، خراسان رضوي
۱۳۹۳-۰۱-۲۸ ۱۴:۲۴:۲۹.۵ ۱.۲ ۳۱.۶۲۷ ۵۵.۴۵۲ ۱۰.۰  بافق، يزد
۱۳۹۳-۰۱-۲۸ ۱۴:۱۶:۵۲.۸ ۱.۷ ۳۸.۷۳۲ ۴۶.۷۲۳ ۱۰.۰  ورزقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۳-۰۱-۲۸ ۱۳:۵۸:۰۹.۹ ۲.۳ ۳۱.۸۴۱ ۵۵.۷۱۶ ۱۱.۰  بهاباد، يزد
۱۳۹۳-۰۱-۲۸ ۱۳:۵۵:۱۷.۹ ۳.۱ ۳۰.۷۸۱ ۴۸.۷۵۳ ۱۰.۰  شادگان، خوزستان
۱۳۹۳-۰۱-۲۸ ۱۳:۲۶:۲۱.۱ ۲.۵ ۳۱.۶۲۰ ۵۵.۸۲۹ ۲۰.۰  بهاباد، يزد
۱۳۹۳-۰۱-۲۸ ۱۳:۰۰:۴۶.۴ ۱.۵ ۳۵.۱۲۷ ۴۶.۲۷۸ ۵.۰  نودشه، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۱-۲۸ ۱۲:۴۴:۲۳.۴ ۱.۷ ۳۶.۴۳۴ ۵۹.۷۵۲ ۲۰.۰  مشهد، خراسان رضوی
۱۳۹۳-۰۱-۲۸ ۱۲:۱۵:۰۱.۳ ۱.۷ ۳۵.۶۰۱ ۵۱.۵۵۹ ۱۰.۰  ري، تهران
۱۳۹۳-۰۱-۲۸ ۱۲:۱۲:۲۷.۷ ۱.۶ ۳۳.۳۷۱ ۵۳.۵۰۲ ۱۰.۰  انارك، اصفهان
۱۳۹۳-۰۱-۲۸ ۱۲:۰۳:۱۶.۲ ۱.۶ ۳۱.۸۹۰ ۵۱.۲۵۹ ۱۰.۰  بروجن، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۳-۰۱-۲۸ ۱۱:۲۳:۱۵.۴ ۲.۳ ۳۰.۶۷۱ ۵۰.۷۵۲ ۴.۲  دهدشت، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۳-۰۱-۲۸ ۰۹:۴۷:۱۷.۲ ۱.۸ ۳۳.۳۷۷ ۵۳.۴۴۹ ۴.۰  انارك، اصفهان
۱۳۹۳-۰۱-۲۸ ۰۸:۵۶:۳۵.۵ ۱.۱ ۳۳.۸۵۸ ۴۸.۷۲۵ ۳.۳  بروجرد، لرستان
۱۳۹۳-۰۱-۲۸ ۰۸:۵۲:۲۸.۳ ۱.۹ ۳۲.۸۷۱ ۴۸.۵۶۹ ۵.۰  حسينيه، خوزستان
۱۳۹۳-۰۱-۲۸ ۰۶:۰۴:۱۸.۲ ۲.۵ ۳۷.۰۷۴ ۵۸.۸۲۱ ۱۰.۰  قوچان، خراسان رضوي
۱۳۹۳-۰۱-۲۸ ۰۵:۴۲:۲۲.۸ ۳.۴ ۲۸.۶۶۳ ۵۱.۴۷۱ ۱۵.۱  خورموج، بوشهر
۱۳۹۳-۰۱-۲۸ ۰۴:۰۱:۴۰.۵ ۵.۱ ۲۸.۵۳۷ ۵۱.۶۱۰ ۲۰.۰  شنبه، بوشهر ✓
۱۳۹۳-۰۱-۲۸ ۰۳:۰۱:۱۷.۷ ۱.۴ ۳۶.۹۴۲ ۵۹.۰۵۵ ۱۰.۰  چناران، خراسان رضوی
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر