مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۵-۰۶-۰۵ ۰۰:۵۷:۵۷.۲ ۰.۹ ۳۶.۸۵۲ ۵۹.۱۸۶ ۱۰  چناران، خراسان رضوی
۱۳۹۵-۰۶-۰۴ ۲۳:۴۶:۱۶.۲ ۱.۴ ۳۶.۳۷۵ ۵۴.۰۳۷ ۱۰  ديباج، سمنان
۱۳۹۵-۰۶-۰۴ ۲۳:۲۰:۳۱.۲ ۲.۷ ۳۳.۴۷۶ ۵۲.۰۷۰ ۱۴  نطنز، اصفهان
۱۳۹۵-۰۶-۰۴ ۲۲:۱۰:۰۹.۵ ۱.۹ ۳۸.۰۴۹ ۴۵.۵۷۰ ۱۰  شند آباد، آذربايجان شرقي
۱۳۹۵-۰۶-۰۴ ۱۹:۱۲:۳۲.۰ ۲.۳ ۳۳.۹۲۶ ۵۰.۳۵۵ ۸  محلات، مركزي
۱۳۹۵-۰۶-۰۴ ۱۸:۴۵:۲۹.۳ ۱.۴ ۳۲.۴۵۶ ۵۱.۸۱۰ ۸  بهارستان، اصفهان
۱۳۹۵-۰۶-۰۴ ۱۸:۳۲:۰۷.۳ ۳.۳ ۳۲.۲۴۳ ۶۰.۱۲۴ ۹  درح، خراسان جنوبي
۱۳۹۵-۰۶-۰۴ ۱۸:۲۶:۲۵.۰ ۲.۱ ۳۸.۴۷۶ ۴۴.۵۴۶ ۱۶  تازه شهر، آذربايجان غربي
۱۳۹۵-۰۶-۰۴ ۱۸:۱۲:۱۲.۱ ۱.۰ ۳۳.۹۸۳ ۴۸.۱۸۱ ۱۰  فيروز آباد، لرستان
۱۳۹۵-۰۶-۰۴ ۱۷:۴۸:۰۰.۸ ۱.۷ ۳۷.۰۷۳ ۵۹.۶۶۹ ۸  كلات، خراسان رضوي
۱۳۹۵-۰۶-۰۴ ۱۲:۲۷:۳۵.۷ ۱.۷ ۳۴.۴۱۹ ۵۰.۸۰۰ ۱۰  كهك، قم
۱۳۹۵-۰۶-۰۴ ۱۲:۱۹:۴۰.۲ ۱.۸ ۳۱.۶۳۵ ۵۵.۶۸۸ ۸  بافق، يزد
۱۳۹۵-۰۶-۰۴ ۱۰:۴۹:۵۲.۴ ۱.۷ ۳۳.۰۹۳ ۵۶.۰۷۴ ۱۰  رباط پشت بادام، يزد
۱۳۹۵-۰۶-۰۴ ۱۰:۴۸:۰۳.۳ ۲.۶ ۳۳.۰۷۴ ۵۶.۰۷۴ ۸  رباط پشت بادام، يزد
۱۳۹۵-۰۶-۰۴ ۱۰:۲۲:۴۷.۲ ۱.۴ ۳۲.۲۵۹ ۵۱.۰۳۶ ۱۰  فرخ شهر، چهارمحال وبختياري
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر