مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۵-۰۴-۰۸ ۰۲:۰۵:۴۶.۳ ۳.۳ ۲۸.۰۶۴ ۵۷.۶۵۰ ۱۰  كهنوج، کرمان
۱۳۹۵-۰۴-۰۸ ۰۰:۵۳:۰۴.۱ ۲.۰ ۳۳.۷۴۹ ۴۸.۸۶۲ ۱۰  چالان چولان، لرستان
۱۳۹۵-۰۴-۰۸ ۰۰:۴۹:۱۷.۹ ۱.۸ ۳۶.۲۶۰ ۵۸.۶۸۴ ۱۰  فیروزه، خراسان رضوی
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۲۳:۴۷:۴۱.۰ ۱.۷ ۳۵.۵۶۳ ۴۹.۶۵۶ ۶  دانسفهان، قزوين
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۲۳:۴۵:۱۷.۲ ۲.۱ ۳۲.۰۰۴ ۴۹.۷۶۵ ۱۰  ايذه، خوزستان
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۲۳:۰۸:۳۱.۰ ۲.۵ ۳۸.۰۳۹ ۴۶.۴۳۴ ۲۰  باسمنج، آذربايجان شرقي
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۲۱:۱۸:۱۸.۳ ۱.۴ ۳۵.۱۵۰ ۵۳.۷۱۰ ۱۰  سمنان، سمنان
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۱۹:۲۶:۴۲.۴ ۱.۴ ۳۵.۸۳۷ ۵۳.۶۶۴ ۱۰  مهدي شهر، سمنان
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۱۷:۱۶:۲۴.۷ ۱.۸ ۳۹.۱۳۳ ۴۶.۲۳۳ ۱۰  Kajaran، ارمنستان
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۱۵:۲۸:۲۳.۸ ۲.۱ ۳۸.۳۸۹ ۴۶.۷۸۷ ۱۴  ورزقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۱۴:۰۳:۳۱.۹ ۲.۱ ۳۲.۰۵۵ ۵۵.۴۹۲ ۱۰  بافق، يزد
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۱۳:۵۸:۴۹.۶ ۱.۹ ۳۳.۳۶۱ ۵۴.۳۴۸ ۱۰  انارك، اصفهان
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۱۲:۵۱:۳۳.۶ ۲.۹ ۳۴.۸۳۸ ۴۵.۸۷۷ ۱۴  تازه آباد، كرمانشاه
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۱۲:۵۰:۱۳.۳ ۱.۵ ۳۲.۲۱۲ ۵۵.۶۵۵ ۲۴  بهاباد، يزد
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۰۹:۲۰:۵۵.۷ ۲.۰ ۳۳.۷۱۹ ۴۸.۹۳۶ ۴  چالان چولان، لرستان
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۰۸:۳۹:۵۳.۷ ۲.۲ ۳۷.۲۱۴ ۵۰.۳۸۷ ۱۹  رودسر، گيلان
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۰۸:۳۰:۳۹.۴ ۱.۴ ۳۷.۸۶۷ ۴۵.۴۴۴ ۱۰  شرفخانه، آذربايجان شرقي
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۰۸:۰۹:۳۲.۶ ۲.۷ ۳۳.۶۱۵ ۴۸.۹۲۷ ۱۰  چالان چولان، لرستان
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۰۶:۵۸:۵۳.۹ ۲.۰ ۳۲.۴۵۴ ۴۸.۹۴۷ ۱۸  سالند، خوزستان
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۰۵:۵۹:۱۷.۳ ۲.۱ ۳۹.۵۴۱ ۴۵.۶۰۶ ۱۱  Şahbuz، آذربایجان
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر