مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...
افزونه اطلاع‌رساني مركز لرزه‌نگاري كشوري؛ بیشتر...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

* گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس ازبازبینی تغییر خواهند کرد.
زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۳-۱۱-۰۶ ۲۱:۴۶:۳۰.۰ ۱.۶ ۳۳.۲۵۹ ۵۷.۱۶۳ ۱۰  دیهوک، خراسان جنوبی
۱۳۹۳-۱۱-۰۶ ۲۱:۲۷:۳۶.۴ ۱.۴ ۲۹.۲۵۱ ۵۷.۸۲۳ ۱۰  درب بهشت، کرمان
۱۳۹۳-۱۱-۰۶ ۱۹:۱۰:۴۳.۴ ۲.۷ ۲۷.۳۹۹ ۵۶.۱۳۹ ۹  بندرعباس، هرمزگان
۱۳۹۳-۱۱-۰۶ ۱۷:۲۱:۱۶.۱ ۲.۹ ۲۷.۱۸۹ ۵۷.۹۳۶ ۱۰  قلعه گنج، کرمان
۱۳۹۳-۱۱-۰۶ ۱۶:۳۷:۲۹.۶ ۱.۹ ۳۱.۸۰۳ ۵۲.۴۶۲ ۱۰  حسن آباد، اصفهان
۱۳۹۳-۱۱-۰۶ ۱۶:۳۲:۳۶.۵ ۲.۴ ۲۹.۸۸۵ ۵۷.۷۰۵ ۱۴  گلباف، کرمان
۱۳۹۳-۱۱-۰۶ ۱۶:۲۳:۵۰.۰ ۲.۱ ۳۱.۷۹۷ ۵۵.۷۱۸ ۱۰  بهاباد، يزد
۱۳۹۳-۱۱-۰۶ ۱۶:۱۹:۴۵.۵ ۱.۴ ۳۵.۵۵۲ ۵۳.۱۸۲ ۱۰  سرخه، سمنان
۱۳۹۳-۱۱-۰۶ ۱۵:۴۲:۵۱.۷ ۴.۱ ۳۷.۱۵۷ ۴۵.۴۳۲ ۱۰  محمديار، آذربايجان غربي *
۱۳۹۳-۱۱-۰۶ ۱۵:۴۰:۳۹.۰ ۱.۶ ۳۵.۱۷۵ ۵۱.۸۸۷ ۱۰  جواد آباد، تهران
۱۳۹۳-۱۱-۰۶ ۱۳:۴۱:۰۵.۹ ۲.۵ ۳۱.۰۵۰ ۵۰.۴۲۶ ۱۰  لنده، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۳-۱۱-۰۶ ۱۳:۳۱:۰۲.۹ ۱.۸ ۳۲.۴۴۲ ۵۴.۱۴۴ ۱۰  احمد آباد، يزد
۱۳۹۳-۱۱-۰۶ ۱۳:۰۷:۱۷.۶ ۱.۷ ۳۲.۱۲۱ ۵۱.۴۲۷ ۱۰  طالخونچه، اصفهان
۱۳۹۳-۱۱-۰۶ ۱۱:۵۸:۴۴.۶ ۳.۳ ۲۹.۸۸۸ ۵۲.۱۴۶ ۱۰  بيضا، فارس
۱۳۹۳-۱۱-۰۶ ۱۱:۴۰:۳۱.۳ ۱.۷ ۳۶.۷۲۲ ۴۹.۴۹۹ ۱۰  منجيل، گيلان
۱۳۹۳-۱۱-۰۶ ۱۱:۲۹:۰۳.۱ ۱.۱ ۳۵.۵۵۴ ۵۳.۲۰۸ ۱۰  سرخه، سمنان
۱۳۹۳-۱۱-۰۶ ۱۱:۱۵:۵۱.۲ ۲.۳ ۳۱.۹۴۵ ۵۱.۱۲۵ ۱۰  بلداجي، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۳-۱۱-۰۶ ۱۰:۴۶:۳۵.۲ ۲.۹ ۲۸.۷۳۹ ۵۱.۶۲۷ ۲۵  بوشکان، بوشهر
۱۳۹۳-۱۱-۰۶ ۰۹:۵۰:۱۰.۰ ۱.۷ ۳۲.۴۴۶ ۵۱.۲۲۷ ۲۰  زاينده رود، اصفهان
۱۳۹۳-۱۱-۰۶ ۰۹:۱۲:۰۸.۹ ۱.۸ ۳۳.۷۲۱ ۴۸.۲۴۱ ۱۰  الشتر، لرستان
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر