مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...
افزونه اطلاع‌رساني مركز لرزه‌نگاري كشوري؛ بیشتر...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۳-۰۸-۰۹ ۲۰:۰۴:۴۸.۰ ۱.۲ ۲۹.۷۳۲ ۵۶.۹۵۷ ۱۰  گلزار، کرمان
۱۳۹۳-۰۸-۰۹ ۱۸:۲۷:۲۶.۲ ۲.۰ ۳۰.۹۰۳ ۵۱.۵۹۶ ۱۰  سي سخت، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۳-۰۸-۰۹ ۱۵:۲۵:۱۴.۶ ۱.۹ ۳۵.۶۹۱ ۵۲.۸۱۵ ۸  فيروزكوه، تهران
۱۳۹۳-۰۸-۰۹ ۱۳:۲۸:۳۴.۷ ۲.۰ ۳۷.۲۲۱ ۵۷.۰۱۷ ۱۰  شوقان، خراسان شمالي
۱۳۹۳-۰۸-۰۹ ۱۲:۰۷:۴۶.۶ ۲.۱ ۳۶.۱۳۴ ۶۰.۷۵۷ ۸  مزدآوند، خراسان رضوی
۱۳۹۳-۰۸-۰۹ ۱۱:۴۷:۵۸.۶ ۳.۲ ۳۲.۵۲۹ ۴۷.۹۴۱ ۱۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۸-۰۹ ۱۱:۴۲:۰۰.۹ ۲.۵ ۲۹.۷۱۰ ۵۷.۳۵۶ ۱۰  راين، کرمان
۱۳۹۳-۰۸-۰۹ ۱۰:۲۵:۱۱.۸ ۲.۱ ۳۷.۰۱۵ ۵۷.۵۵۳ ۱۲  اسفراين، خراسان شمالي
۱۳۹۳-۰۸-۰۹ ۰۷:۳۷:۱۲.۴ ۲.۷ ۳۶.۰۷۹ ۵۸.۸۳۶ ۱۰  عشق آباد، خراسان رضوي
۱۳۹۳-۰۸-۰۹ ۰۶:۵۹:۰۱.۱ ۱.۹ ۳۷.۰۲۶ ۴۹.۳۸۲ ۱۰  شفت، گيلان
۱۳۹۳-۰۸-۰۹ ۰۵:۱۹:۳۵.۴ ۳.۰ ۳۲.۲۴۵ ۴۸.۴۹۷ ۱۱  دزاب، خوزستان
۱۳۹۳-۰۸-۰۹ ۰۵:۰۴:۲۰.۶ ۳.۲ ۳۶.۴۱۳ ۵۸.۴۵۸ ۱۰  فیروزه، خراسان رضوی
۱۳۹۳-۰۸-۰۹ ۰۴:۵۱:۲۷.۷ ۱.۵ ۳۸.۳۳۹ ۴۶.۷۲۸ ۱۰  ورزقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۳-۰۸-۰۹ ۰۱:۴۲:۳۱.۷ ۱.۴ ۳۵.۳۸۴ ۵۳.۰۱۰ ۱۰  سرخه، سمنان
۱۳۹۳-۰۸-۰۹ ۰۱:۳۰:۲۱.۷ ۱.۸ ۳۰.۲۵۷ ۵۷.۵۲۹ ۱۰  سیرچ، کرمان
۱۳۹۳-۰۸-۰۹ ۰۰:۱۰:۴۴.۹ ۱.۹ ۳۷.۲۶۲ ۵۷.۰۲۳ ۱۰  شوقان، خراسان شمالي
۱۳۹۳-۰۸-۰۸ ۲۲:۴۱:۴۰.۷ ۱.۹ ۳۰.۲۳۷ ۵۷.۵۰۲ ۷  سیرچ، کرمان
۱۳۹۳-۰۸-۰۸ ۲۰:۴۱:۴۴.۴ ۳.۸ ۳۱.۴۶۶ ۵۶.۷۶۴ ۷  راور، کرمان
۱۳۹۳-۰۸-۰۸ ۲۰:۱۷:۲۲.۱ ۲.۲ ۳۲.۳۷۸ ۵۹.۲۶۲ ۱۸  بيرجند، خراسان جنوبی
۱۳۹۳-۰۸-۰۸ ۱۷:۴۹:۰۰.۹ ۲.۱ ۳۳.۵۳۷ ۵۹.۴۱۵ ۸  آرين شهر، خراسان جنوبی
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر