مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۲۰:۰۴:۲۸.۵ ۱.۳ ۳۵.۳۹۶ ۵۲.۷۴۵ ۱۰  آرادان، سمنان
۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۱۹:۵۵:۰۴.۵ ۱.۵ ۳۵.۴۰۱ ۵۲.۷۳۸ ۸  آرادان، سمنان
۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۱۹:۱۶:۴۰.۵ ۱.۵ ۳۳.۴۲۱ ۵۹.۱۲۸ ۱۰  آرين شهر، خراسان جنوبی
۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۱۸:۰۰:۳۸.۷ ۱.۷ ۳۲.۴۸۹ ۵۱.۳۲۳ ۱۰  چمگردان، اصفهان
۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۱۷:۰۶:۴۸.۷ ۱.۵ ۳۲.۴۵۵ ۵۱.۲۹۸ ۱۴  زاينده رود، اصفهان
۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۱۶:۴۲:۰۶.۴ ۱.۵ ۳۲.۳۱۴ ۵۴.۴۵۶ ۸  خرانق، يزد
۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۱۶:۲۸:۵۱.۴ ۲.۹ ۳۳.۳۱۳ ۵۹.۱۵۹ ۹  آرين شهر، خراسان جنوبی
۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۱۶:۱۹:۴۶.۸ ۱.۶ ۳۳.۹۰۶ ۵۱.۲۷۱ ۷  نياسر، اصفهان
۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۱۴:۴۸:۱۸.۷ ۲.۳ ۳۲.۰۸۵ ۵۵.۴۷۲ ۹  ساغند، يزد
۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۱۴:۴۵:۲۶.۲ ۲.۰ ۲۹.۸۳۱ ۵۵.۸۷۳ ۱۳  پاريز، کرمان
۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۱۴:۲۱:۴۰.۲ ۳.۱ ۳۴.۳۷۹ ۴۸.۲۲۴ ۷  فيروزان، همدان
۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۱۴:۲۱:۲۶.۹ ۲.۶ ۳۱.۶۳۵ ۵۵.۴۶۹ ۹  بافق، يزد
۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۱۴:۱۴:۵۵.۹ ۲.۸ ۲۹.۱۱۳ ۵۵.۴۳۱ ۶  نجف شهر، کرمان
۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۱۳:۴۰:۵۸.۵ ۲.۵ ۳۴.۳۸۳ ۴۸.۲۲۱ ۸  فيروزان، همدان
۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۱۳:۲۸:۳۷.۹ ۲.۵ ۳۰.۲۷۳ ۵۷.۴۳۲ ۱۰  سیرچ، کرمان
۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۱۳:۲۴:۴۹.۹ ۲.۲ ۳۵.۲۹۱ ۴۸.۹۰۶ ۱۰  رزن، همدان
۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۱۲:۵۵:۳۹.۲ ۳.۵ ۲۸.۹۶۴ ۴۷.۳۹۸ ۱۲  Al-Faw، عراق
۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۱۲:۳۱:۳۳.۹ ۱.۵ ۳۵.۶۳۷ ۴۹.۸۱۵ ۱۰  دانسفهان، قزوين
۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۱۲:۲۴:۰۸.۵ ۱.۸ ۳۲.۲۳۵ ۵۵.۴۴۰ ۱۰  ساغند، يزد
۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۱۲:۲۳:۳۸.۵ ۱.۷ ۳۴.۳۸۱ ۶۰.۶۶۷ ۷  سنگان، خراسان رضوی
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر