مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


فراخوان شرکتها برای اجرای سامانه پیامک مرکز لرزه‌نگاری کشوری بیشتر...
گزارش زمینلرزه 4.6 فیروزکوه تهران فایل PDF

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

✓ مشخصات زمینلرزه بازبینی شده است.
زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۰۷:۰۲:۳۸.۴ ۲.۵ ۳۲.۶۶۶ ۴۷.۶۷۱ ۱۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۰۴:۵۹:۴۴.۳ ۱.۷ ۳۷.۸۱۲ ۴۷.۱۲۱ ۴  شربيان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۰۳:۴۷:۴۷.۶ ۱.۶ ۳۷.۳۳۴ ۵۷.۶۶۶ ۱۲  شيروان، خراسان شمالي
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۰۲:۰۱:۰۹.۷ ۲.۱ ۲۹.۹۴۵ ۵۱.۷۰۶ ۱۰  نودان، فارس
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۰۱:۵۸:۱۹.۴ ۲.۰ ۳۰.۶۶۰ ۵۱.۳۸۱ ۸  ياسوج، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۰۱:۵۰:۱۷.۷ ۲.۱ ۳۵.۰۷۷ ۵۸.۶۱۰ ۱۰  فيض اباد، خراسان رضوی
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۰۱:۱۷:۰۹.۴ ۱.۹ ۳۷.۲۲۸ ۵۷.۱۸۵ ۸  شوقان، خراسان شمالي
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۰۰:۴۷:۳۹.۲ ۱.۴ ۳۱.۷۳۰ ۵۰.۷۰۸ ۱۰  ناغان، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۴-۰۷-۱۱ ۲۳:۱۹:۳۸.۸ ۱.۰ ۳۶.۷۵۹ ۵۸.۴۶۴ ۱۰  چكنه، خراسان رضوي
۱۳۹۴-۰۷-۱۱ ۲۳:۰۳:۳۹.۰ ۱.۲ ۳۷.۸۱۳ ۴۶.۹۶۹ ۵  تيكمه داش، آذربايجان شرقي
۱۳۹۴-۰۷-۱۱ ۲۱:۴۸:۰۷.۲ ۲.۲ ۳۷.۰۲۶ ۵۵.۴۶۶ ۱۰  مينودشت، گلستان
۱۳۹۴-۰۷-۱۱ ۲۱:۲۵:۲۷.۶ ۳.۲ ۲۸.۵۹۸ ۵۱.۶۳۶ ۵  شنبه، بوشهر ✓
۱۳۹۴-۰۷-۱۱ ۲۰:۰۴:۴۹.۰ ۴.۰ ۲۷.۱۷۸ ۵۳.۱۹۶ ۵  پارسيان، هرمزگان ✓
۱۳۹۴-۰۷-۱۱ ۱۸:۵۶:۱۸.۰ ۲.۶ ۳۶.۶۲۱ ۴۹.۸۲۰ ۱۱  جيرنده، گيلان
۱۳۹۴-۰۷-۱۱ ۱۸:۵۳:۰۷.۳ ۱.۵ ۳۷.۰۶۳ ۵۹.۵۲۵ ۷  حسن آباد لائين نو، خراسان رضوی
۱۳۹۴-۰۷-۱۱ ۱۸:۱۱:۰۳.۱ ۱.۵ ۳۵.۰۷۶ ۵۱.۳۳۹ ۱۰  حسن آباد، تهران
۱۳۹۴-۰۷-۱۱ ۱۵:۳۲:۵۸.۰ ۱.۷ ۳۸.۳۸۱ ۴۶.۷۳۸ ۱۲  ورزقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۴-۰۷-۱۱ ۱۵:۳۰:۰۹.۸ ۲.۹ ۲۹.۹۲۵ ۵۷.۶۳۴ ۸  گلباف، کرمان ✓
۱۳۹۴-۰۷-۱۱ ۱۴:۰۰:۱۲.۱ ۲.۳ ۲۹.۳۸۳ ۵۵.۵۲۵ ۱۰  سيرجان، کرمان
۱۳۹۴-۰۷-۱۱ ۱۰:۵۸:۲۰.۹ ۱.۶ ۳۷.۳۷۵ ۵۷.۶۲۹ ۱۰  شيروان، خراسان شمالي
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر