مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۵-۰۵-۰۸ ۱۹:۱۸:۵۳.۸ ۱.۸ ۳۶.۲۴۷ ۵۲.۵۲۷ ۱۲  خوش رود پی، مازندران
۱۳۹۵-۰۵-۰۸ ۱۸:۴۱:۳۳.۴ ۲.۳ ۳۰.۲۳۸ ۵۷.۳۶۲ ۱۰  سیرچ، کرمان
۱۳۹۵-۰۵-۰۸ ۱۸:۳۳:۴۱.۸ ۱.۹ ۳۶.۴۹۲ ۵۱.۹۸۵ ۸  نور، مازندران
۱۳۹۵-۰۵-۰۸ ۱۸:۲۹:۰۷.۸ ۲.۱ ۳۳.۲۴۷ ۴۷.۲۷۹ ۹  دره شهر، ايلام
۱۳۹۵-۰۵-۰۸ ۱۸:۱۲:۰۵.۰ ۲.۵ ۳۸.۳۵۳ ۴۴.۰۸۹ ۱۰  تازه شهر، آذربايجان غربي
۱۳۹۵-۰۵-۰۸ ۱۷:۱۵:۳۰.۵ ۳.۳ ۲۸.۲۲۷ ۵۲.۳۶۳ ۱۰  دهرم، فارس
۱۳۹۵-۰۵-۰۸ ۱۷:۰۶:۰۵.۸ ۲.۸ ۳۲.۶۲۰ ۴۷.۴۵۶ ۱۰  موسيان، ايلام
۱۳۹۵-۰۵-۰۸ ۱۶:۵۷:۰۰.۶ ۲.۷ ۳۰.۰۴۴ ۵۷.۶۰۲ ۱۰  سیرچ، کرمان
۱۳۹۵-۰۵-۰۸ ۱۵:۳۶:۵۴.۹ ۲.۱ ۳۴.۲۶۲ ۴۶.۸۲۷ ۰  ماهیدشت، كرمانشاه
۱۳۹۵-۰۵-۰۸ ۱۵:۰۵:۱۴.۱ ۲.۲ ۳۰.۵۳۴ ۵۰.۲۸۷ ۱۷  بهبهان، خوزستان
۱۳۹۵-۰۵-۰۸ ۱۴:۱۳:۳۷.۱ ۱.۹ ۳۳.۵۲۶ ۵۷.۳۲۶ ۱۰  دیهوک، خراسان جنوبی
۱۳۹۵-۰۵-۰۸ ۱۴:۱۰:۴۹.۱ ۲.۰ ۳۲.۷۱۱ ۵۰.۱۴۷ ۱۲  برف انبار، اصفهان
۱۳۹۵-۰۵-۰۸ ۱۳:۵۲:۳۱.۹ ۱.۹ ۳۴.۲۸۲ ۵۰.۵۸۹ ۹  كهك، قم
۱۳۹۵-۰۵-۰۸ ۱۳:۵۱:۴۴.۸ ۲.۳ ۳۲.۰۵۷ ۵۵.۴۷۰ ۱۰  بافق، يزد
۱۳۹۵-۰۵-۰۸ ۱۲:۵۸:۵۳.۴ ۱.۵ ۳۳.۳۷۶ ۵۶.۹۵۹ ۱۰  طبس، خراسان جنوبی
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر