مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


فراخوان شرکتها برای اجرای سامانه پیامک مرکز لرزه‌نگاری کشوری بیشتر...
گزارش زمینلرزه 4.6 فیروزکوه تهران فایل PDF

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۴-۰۶-۱۲ ۱۴:۳۳:۱۶.۱ ۲.۰ ۳۱.۶۴۸ ۵۵.۴۴۸ ۸  بافق، يزد
۱۳۹۴-۰۶-۱۲ ۱۴:۱۱:۴۰.۴ ۱.۲ ۳۸.۶۷۷ ۴۶.۷۰۲ ۲۰  ورزقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۴-۰۶-۱۲ ۱۴:۱۱:۲۳.۷ ۱.۵ ۳۴.۳۰۳ ۴۸.۸۴۶ ۱۰  ملاير، همدان
۱۳۹۴-۰۶-۱۲ ۱۴:۱۱:۱۱.۳ ۱.۳ ۳۸.۶۸۱ ۴۶.۶۸۱ ۱۰  ورزقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۴-۰۶-۱۲ ۱۴:۰۷:۲۹.۴ ۲.۰ ۲۷.۸۱۹ ۵۶.۶۱۳ ۲  فارغان، هرمزگان
۱۳۹۴-۰۶-۱۲ ۱۳:۵۰:۲۳.۱ ۱.۵ ۳۲.۵۱۵ ۵۱.۶۲۳ ۱۰  ابريشم، اصفهان
۱۳۹۴-۰۶-۱۲ ۱۳:۳۷:۱۱.۳ ۱.۷ ۳۲.۹۶۳ ۵۲.۱۰۰ ۹  حبيب آباد، اصفهان
۱۳۹۴-۰۶-۱۲ ۱۳:۰۷:۰۲.۷ ۱.۱ ۳۴.۷۹۴ ۵۱.۷۶۹ ۱۰  جواد آباد، تهران
۱۳۹۴-۰۶-۱۲ ۱۲:۵۴:۴۹.۱ ۱.۹ ۳۲.۲۳۱ ۵۵.۴۸۰ ۱۸  ساغند، يزد
۱۳۹۴-۰۶-۱۲ ۱۲:۴۴:۰۵.۵ ۱.۳ ۳۳.۸۶۰ ۴۸.۷۸۷ ۱۲  بروجرد، لرستان
۱۳۹۴-۰۶-۱۲ ۱۲:۳۸:۵۹.۳ ۱.۷ ۳۱.۸۳۸ ۵۵.۶۵۳ ۱۰  بهاباد، يزد
۱۳۹۴-۰۶-۱۲ ۱۲:۱۸:۰۲.۲ ۱.۹ ۳۶.۴۶۲ ۵۹.۷۳۹ ۱۰  مشهد، خراسان رضوی
۱۳۹۴-۰۶-۱۲ ۱۲:۱۷:۰۷.۱ ۱.۸ ۳۵.۶۱۲ ۵۱.۵۱۲ ۱۱  ري، تهران
۱۳۹۴-۰۶-۱۲ ۱۲:۱۰:۵۴.۰ ۱.۴ ۳۴.۹۵۴ ۵۰.۰۶۶ ۱۰  غرق آباد، مركزي
۱۳۹۴-۰۶-۱۲ ۱۱:۵۹:۰۰.۰ ۱.۶ ۳۴.۹۵۴ ۵۰.۱۰۱ ۱۲  ساوه، مركزي
۱۳۹۴-۰۶-۱۲ ۱۱:۵۴:۱۹.۳ ۱.۵ ۳۴.۹۷۳ ۵۰.۰۷۵ ۲۰  ساوه، مركزي
۱۳۹۴-۰۶-۱۲ ۱۱:۵۲:۴۰.۸ ۲.۷ ۳۰.۳۸۱ ۵۷.۸۲۳ ۱۰  شهداد، کرمان
۱۳۹۴-۰۶-۱۲ ۱۱:۴۳:۲۵.۲ ۲.۵ ۳۴.۹۲۱ ۵۰.۰۸۱ ۹  تفرش، مركزي
۱۳۹۴-۰۶-۱۲ ۱۱:۳۹:۴۲.۱ ۲.۸ ۳۴.۹۱۹ ۵۰.۰۷۵ ۹  تفرش، مركزي
۱۳۹۴-۰۶-۱۲ ۱۰:۲۸:۳۲.۴ ۱.۸ ۳۸.۲۰۳ ۵۷.۷۸۱ ۹  Gökedepe، ترکمنستان
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر