مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۲۳:۴۱:۰۷.۴ ۲.۴ ۳۲.۰۴۷ ۴۸.۸۴۴ ۲۱  شوشتر، خوزستان
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۲۰:۳۳:۴۳.۳ ۰.۹ ۳۸.۵۲۰ ۴۵.۹۳۹ ۳  بناب جديد، آذربايجان شرقي
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۱۹:۳۴:۵۷.۸ ۳.۲ ۲۶.۹۳۶ ۵۴.۱۲۸ ۱۲  جناح، هرمزگان
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۱۷:۴۵:۲۷.۰ ۲.۴ ۳۷.۳۹۳ ۵۷.۳۷۴ ۱۰  بجنورد، خراسان شمالي
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۱۷:۲۹:۲۰.۷ ۳.۵ ۳۱.۷۴۸ ۵۶.۵۲۴ ۱۷  كوهبنان، کرمان
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۱۶:۱۶:۵۳.۹ ۲.۴ ۳۴.۳۰۱ ۴۸.۳۶۸ ۸  نهاوند، همدان
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۱۶:۱۱:۱۵.۵ ۱.۵ ۳۲.۳۷۱ ۵۱.۵۵۳ ۱۰  زيبا شهر، اصفهان
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۱۵:۵۴:۲۶.۸ ۳.۰ ۲۸.۲۴۷ ۵۹.۰۴۴ ۱۳  محمد‌آباد ريگان، کرمان
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۱۴:۵۴:۴۵.۳ ۲.۱ ۳۵.۶۸۲ ۵۳.۵۵۵ ۸  مهدي شهر، سمنان
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۱۴:۲۴:۵۸.۹ ۱.۴ ۳۵.۷۸۱ ۵۳.۶۱۸ ۱۰  مهدي شهر، سمنان
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۱۴:۰۴:۲۶.۴ ۱.۶ ۳۲.۱۳۶ ۵۳.۳۴۱ ۱۰  عقدا، يزد
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۱۳:۵۳:۳۳.۵ ۲.۰ ۳۱.۸۳۹ ۵۵.۶۹۲ ۱۱  بهاباد، يزد
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۱۳:۴۸:۳۰.۳ ۱.۴ ۳۳.۳۰۸ ۵۰.۵۳۳ ۱۰  خوانسار، اصفهان
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۱۲:۵۵:۰۱.۰ ۳.۱ ۲۹.۵۳۰ ۵۲.۰۲۸ ۱۰  بالا ده، فارس
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۱۲:۳۳:۲۰.۹ ۳.۴ ۳۰.۱۹۳ ۵۷.۵۰۴ ۱۰  سیرچ، کرمان
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۱۲:۲۷:۱۲.۸ ۱.۵ ۲۹.۸۰۲ ۵۶.۸۲۴ ۱۰  نگار، کرمان
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۰۷:۰۲:۴۹.۷ ۱.۴ ۳۳.۷۸۱ ۵۱.۱۲۳ ۱۲  برزك، اصفهان
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۰۴:۴۸:۳۳.۶ ۲.۱ ۳۹.۴۹۸ ۴۷.۴۹۱ ۱۰  اصلاندوز، اردبيل
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۰۴:۲۳:۲۵.۹ ۲.۱ ۳۸.۳۹۸ ۴۶.۹۰۱ ۹  اهر، آذربايجان شرقي
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۰۰:۱۵:۴۴.۸ ۳.۰ ۲۹.۷۰۹ ۵۱.۳۷۲ ۱۰  خشت، فارس
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر