مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

سايت داخلی

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...
افزونه اطلاع‌رساني مركز لرزه‌نگاري كشوري؛ بیشتر...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۳-۰۶-۰۷ ۰۷:۰۷:۴۳.۵ ۲.۹ ۳۲.۶۵۷ ۴۷.۴۸۸ ۱۰.۰  موسيان، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۰۷ ۰۷:۰۴:۵۳.۳ ۲.۲ ۳۵.۶۳۸ ۵۷.۷۹۱ ۱۰.۰  ششتمد، خراسان رضوي
۱۳۹۳-۰۶-۰۷ ۰۶:۰۲:۴۸.۳ ۲.۹ ۳۲.۵۵۷ ۴۷.۷۲۱ ۸.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۰۷ ۰۵:۰۰:۵۳.۷ ۲.۵ ۳۴.۶۰۱ ۵۷.۲۸۰ ۱۴.۴  عشق آباد، خراسان جنوبی
۱۳۹۳-۰۶-۰۷ ۰۵:۰۰:۱۴.۰ ۲.۶ ۳۲.۴۸۳ ۴۷.۹۲۴ ۱۷.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۰۷ ۰۴:۴۸:۰۸.۲ ۱.۹ ۳۲.۰۷۸ ۵۶.۰۸۹ ۱۰.۰  بهاباد، يزد
۱۳۹۳-۰۶-۰۷ ۰۳:۲۴:۱۶.۴ ۲.۱ ۳۲.۰۷۹ ۵۶.۰۹۹ ۱۰.۰  بهاباد، يزد
۱۳۹۳-۰۶-۰۷ ۰۳:۲۲:۴۰.۱ ۲.۱ ۳۲.۱۲۲ ۵۶.۰۹۸ ۸.۱  بهاباد، يزد
۱۳۹۳-۰۶-۰۷ ۰۲:۵۰:۱۲.۳ ۲.۵ ۳۷.۴۶۹ ۵۷.۷۹۸ ۱۰.۰  شيروان، خراسان شمالي
۱۳۹۳-۰۶-۰۷ ۰۱:۵۸:۴۸.۳ ۲.۲ ۳۲.۷۰۵ ۴۷.۸۱۷ ۱۰.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۰۷ ۰۱:۵۴:۱۲.۳ ۳.۳ ۳۳.۵۹۷ ۴۵.۷۶۵ ۱۰.۵  سومار، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۶-۰۷ ۰۱:۱۱:۳۲.۸ ۲.۵ ۲۸.۱۱۶ ۵۶.۹۲۲ ۷.۳  فاریاب، کرمان
۱۳۹۳-۰۶-۰۷ ۰۱:۰۴:۳۵.۱ ۲.۰ ۳۰.۹۴۳ ۵۶.۷۳۰ ۱۴.۰  زرند، کرمان
۱۳۹۳-۰۶-۰۷ ۰۰:۵۵:۴۰.۶ ۲.۵ ۲۸.۵۲۲ ۵۵.۹۳۵ ۱۲.۱  حاجي آباد، هرمزگان
۱۳۹۳-۰۶-۰۷ ۰۰:۴۶:۱۳.۵ ۲.۴ ۳۲.۶۱۸ ۴۷.۷۳۱ ۱۰.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۰۷ ۰۰:۴۲:۳۸.۰ ۱.۳ ۳۴.۴۶۰ ۴۶.۵۹۹ ۱۰.۰  كوزران، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۶-۰۷ ۰۰:۲۵:۳۵.۱ ۲.۹ ۳۲.۷۰۱ ۴۷.۶۷۵ ۱۰.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۰۷ ۰۰:۲۰:۲۰.۹ ۱.۷ ۳۳.۴۶۹ ۵۷.۲۸۷ ۱۰.۰  طبس، خراسان جنوبی
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۲۳:۳۶:۵۴.۴ ۳.۲ ۳۲.۶۵۹ ۴۷.۶۸۹ ۷.۱  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۲۳:۲۶:۳۳.۲ ۲.۴ ۳۲.۷۰۰ ۴۷.۶۸۴ ۱۰.۰  مورموري، ايلام
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر