مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

سايت داخلی

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...
افزونه اطلاع‌رساني مركز لرزه‌نگاري كشوري؛ بیشتر...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

✓ مشخصات زمینلرزه بازبینی شده است.
* گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس ازبازبینی تغییر خواهند کرد.
زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۳-۰۵-۰۸ ۱۰:۵۰:۵۵.۵ ۳.۸ ۲۶.۳۷۱ ۵۳.۵۶۸ ۱۴.۷  جزیره هندورابي، هرمزگان
۱۳۹۳-۰۵-۰۸ ۱۰:۲۵:۲۲.۱ ۳.۲ ۲۶.۶۳۴ ۵۳.۲۰۸ ۱۰.۰  جزیره هندورابي، هرمزگان
۱۳۹۳-۰۵-۰۸ ۰۸:۲۴:۲۷.۶ ۳.۴ ۲۶.۴۴۶ ۵۳.۵۳۳ ۱۸.۰  جزیره هندورابي، هرمزگان
۱۳۹۳-۰۵-۰۸ ۰۸:۱۴:۱۵.۳ ۳.۴ ۲۶.۳۹۸ ۵۳.۶۴۱ ۱۰.۰  جزیره هندورابي، هرمزگان
۱۳۹۳-۰۵-۰۸ ۰۶:۴۸:۰۹.۴ ۳.۵ ۲۶.۳۶۶ ۵۳.۶۱۷ ۱۸.۸  جزیره هندورابي، هرمزگان
۱۳۹۳-۰۵-۰۸ ۰۶:۳۷:۰۰.۰ ۳.۴ ۲۶.۴۱۶ ۵۳.۵۸۴ ۲۷.۳  جزیره هندورابي، هرمزگان
۱۳۹۳-۰۵-۰۸ ۰۶:۰۲:۱۰.۷ ۵.۵ ۲۶.۴۴۸ ۵۳.۵۰۷ ۲۴.۸  جزیره هندورابي، هرمزگان ✓
۱۳۹۳-۰۵-۰۸ ۰۳:۲۳:۰۴.۵ ۱.۵ ۳۱.۸۵۶ ۵۱.۱۶۲ ۱۰.۰  گندمان، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۳-۰۵-۰۷ ۲۲:۲۵:۰۳.۱ ۳.۵ ۳۱.۰۷۳ ۵۷.۰۹۹ ۱۰.۰  راور، کرمان
۱۳۹۳-۰۵-۰۷ ۲۰:۱۰:۱۲.۹ ۳.۳ ۲۶.۸۷۳ ۵۴.۳۴۰ ۱۰.۰  جناح، هرمزگان
۱۳۹۳-۰۵-۰۷ ۲۰:۰۲:۰۵.۲ ۴.۲ ۲۶.۹۶۵ ۵۴.۲۴۱ ۱۰.۰  جناح، هرمزگان *
۱۳۹۳-۰۵-۰۷ ۱۹:۱۱:۰۶.۳ ۲.۳ ۳۳.۷۵۶ ۴۵.۵۵۲ ۱۰.۰  Mandali، عراق
۱۳۹۳-۰۵-۰۷ ۱۶:۱۵:۳۱.۸ ۲.۸ ۳۲.۵۹۸ ۴۸.۷۱۳ ۱۰.۰  سالند، خوزستان
۱۳۹۳-۰۵-۰۷ ۱۲:۰۸:۵۶.۷ ۱.۸ ۳۶.۴۲۱ ۵۹.۷۲۶ ۱۰.۰  مشهد، خراسان رضوی
۱۳۹۳-۰۵-۰۷ ۱۲:۰۱:۴۲.۷ ۱.۸ ۳۴.۱۹۵ ۴۸.۹۸۴ ۱۰.۵  ملاير، همدان
۱۳۹۳-۰۵-۰۷ ۱۱:۱۹:۲۷.۹ ۱.۳ ۳۳.۰۵۲ ۵۸.۵۴۲ ۱۸.۰  خوسف، خراسان جنوبی
۱۳۹۳-۰۵-۰۷ ۰۷:۴۵:۲۸.۶ ۲.۶ ۳۷.۴۱۹ ۵۷.۵۵۳ ۸.۰  بجنورد، خراسان شمالي
۱۳۹۳-۰۵-۰۷ ۰۷:۴۲:۱۳.۴ ۱.۹ ۳۰.۸۹۲ ۵۷.۴۶۶ ۱۰.۰  هجدک، کرمان
۱۳۹۳-۰۵-۰۷ ۰۶:۲۷:۴۷.۰ ۲.۲ ۳۰.۶۱۲ ۵۷.۳۳۲ ۱۰.۰  چترود، کرمان
۱۳۹۳-۰۵-۰۷ ۰۳:۳۰:۰۸.۹ ۳.۴ ۳۶.۶۷۳ ۵۴.۷۷۳ ۸.۰  اميريه، سمنان
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر