مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۵-۰۷-۰۵ ۰۰:۲۰:۳۰.۹ ۱.۶ ۳۷.۲۶۴ ۵۸.۴۰۵ ۱۰  فاروج، خراسان شمالي
۱۳۹۵-۰۷-۰۵ ۰۰:۰۷:۵۶.۷ ۳.۸ ۲۸.۴۳۴ ۵۶.۱۵۸ ۱۰  ارزوئيه، کرمان
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۲۳:۳۴:۰۱.۶ ۱.۶ ۳۲.۸۲۹ ۴۸.۳۹۳ ۱۰  حسينيه، خوزستان
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۲۱:۵۸:۲۷.۱ ۲.۵ ۲۹.۰۴۲ ۵۶.۱۴۲ ۲۸  بافت، کرمان
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۲۱:۲۵:۲۸.۵ ۲.۴ ۳۰.۰۱۵ ۵۱.۹۹۱ ۵  اردكان، فارس
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۲۰:۳۸:۰۰.۵ ۲.۰ ۳۶.۸۳۹ ۵۴.۷۵۵ ۸  فاضل آباد، گلستان
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۹:۳۳:۱۱.۱ ۲.۱ ۳۸.۵۴۹ ۴۴.۱۹۲ ۶  سيه چشمه، آذربايجان غربي
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۸:۰۸:۱۰.۹ ۱.۷ ۳۶.۹۶۰ ۴۵.۸۶۷ ۱۰  چاربرج، آذربايجان غربي
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۶:۵۴:۱۹.۹ ۱.۵ ۳۳.۵۷۷ ۵۹.۱۱۴ ۴  قاين، خراسان جنوبی
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۵:۲۲:۵۹.۲ ۲.۳ ۲۹.۹۰۲ ۵۲.۰۲۷ ۶  نودان، فارس
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۵:۱۲:۰۵.۲ ۲.۵ ۲۹.۹۳۳ ۵۱.۹۷۳ ۱۵  نودان، فارس
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۴:۰۲:۰۹.۴ ۱.۸ ۳۵.۳۷۸ ۴۸.۰۶۵ ۱۰  دلبران، كردستان
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۳:۵۲:۵۹.۸ ۱.۸ ۳۱.۸۶۳ ۵۵.۷۱۲ ۱۸  بهاباد، يزد
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۳:۵۲:۲۷.۸ ۲.۰ ۳۷.۰۴۶ ۵۸.۸۲۵ ۱۰  قوچان، خراسان رضوي
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۳:۴۷:۴۱.۵ ۱.۰ ۳۴.۰۰۶ ۴۸.۱۸۷ ۱۰  فيروز آباد، لرستان
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر