مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


جستجوي بولتن
Search Parameters
Starting Ending
Date (yyyy/mm/dd/hh)
Latitude (deg)
Longitude (deg)
Depth (km)
 
Magnitude ( ≥ 2.5)
 
Azimuthal Gap (deg)
* براي دريافت اطلاعات زمينلرزه‌هاي کوچکتر از 2.5 به منوي درخواست داده مراجعه نماييد.