مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
ارتباط با ما


مركز‌لرزه‌نگاري كشوري

 تهران- صندوق پستي: 6466-14155

تلفن:  88028161  (021)

دورنگار: 88630472  (021)

سوالات و پيشنهادات خود  را با مسول وب سايت مركز لرزه نگاري كشوري   (irsc@ut.ac.ir) مطرح كنيد.