مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


کانال تلگرام مرکز لرزه نگاری کشوری راه اندازی شد... بیشتر
گزارش زمینلرزه های اخیر زرند کرمان... فایل PDF

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۱۳:۵۳:۲۲.۲ ۲.۶ ۲۹.۸۶۷ ۵۰.۳۹۹ ۱۷  امام حسن، بوشهر
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۱۳:۴۴:۵۶.۷ ۱.۳ ۳۵.۵۵۶ ۵۳.۱۹۲ ۱۰  سرخه، سمنان
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۱۳:۰۶:۴۰.۶ ۱.۵ ۳۴.۶۲۶ ۵۳.۵۹۲ ۱۰  سرخه، سمنان
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۱۲:۳۹:۱۵.۳ ۱.۳ ۳۵.۵۴۶ ۵۳.۱۸۳ ۱۰  سرخه، سمنان
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۱۲:۰۹:۵۳.۸ ۱.۹ ۳۳.۸۴۹ ۵۱.۶۳۶ ۸  ابوزيد آباد، اصفهان
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۰۹:۵۴:۱۱.۱ ۱.۴ ۳۴.۵۱۸ ۵۱.۱۵۸ ۱۰  قنوات، قم
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۰۹:۲۲:۱۵.۰ ۲.۱ ۳۵.۳۵۱ ۵۰.۱۸۹ ۸  رازقان، مركزي
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۰۷:۳۳:۴۷.۲ ۱.۵ ۳۵.۹۷۲ ۶۰.۰۸۲ ۱۰  سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۰۷:۳۱:۴۶.۲ ۲.۶ ۳۸.۶۸۰ ۴۳.۹۶۶ ۶  قطور، آذربايجان غربي
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۰۷:۱۷:۵۸.۲ ۳.۴ ۲۹.۱۱۹ ۵۱.۵۶۵ ۱۰  تنگ ارم، بوشهر
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۰۶:۵۳:۳۰.۷ ۱.۸ ۳۴.۵۳۹ ۵۰.۴۴۳ ۱۰  سلفچگان، قم
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۰۴:۰۷:۳۷.۴ ۳.۳ ۳۴.۳۱۴ ۴۵.۶۳۳ ۱۱  قصر شيرين، كرمانشاه
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۰۲:۴۷:۴۲.۴ ۱.۵ ۳۸.۱۳۷ ۴۷.۱۹۰ ۱۰  مهربان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۰۱:۲۹:۲۸.۸ ۱.۷ ۳۳.۱۲۶ ۵۳.۸۱۸ ۱۱  انارك، اصفهان
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۲۳:۳۷:۰۲.۸ ۲.۶ ۲۹.۵۴۹ ۵۲.۲۳۶ ۱۰  خانه زنيان، فارس
Text Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر