مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


کانال تلگرام مرکز لرزه نگاری کشوری راه اندازی شد... بیشتر
گزارش زمینلرزه های اخیر زرند کرمان... فایل PDF

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۴:۳۲:۱۰.۳ ۲.۰ ۳۸.۷۷۰ ۴۶.۷۲۴ ۱۰  Mincivan، آذربایجان
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۴:۲۱:۱۰.۲ ۱.۶ ۳۵.۶۷۹ ۵۲.۰۵۰ ۱۰  دماوند، تهران
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۴:۱۰:۱۹.۱ ۱.۸ ۳۴.۰۰۵ ۴۸.۱۶۳ ۱۱  فيروز آباد، لرستان
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۴:۰۹:۴۳.۴ ۱.۴ ۳۹.۰۴۱ ۴۶.۱۱۹ ۱۰  Kajaran، ارمنستان
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۳:۳۵:۱۳.۳ ۱.۹ ۳۲.۰۳۴ ۵۵.۴۷۴ ۱۰  بافق، يزد
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۳:۱۷:۳۷.۳ ۱.۶ ۳۶.۴۶۷ ۵۹.۷۲۹ ۱۰  مشهد، خراسان رضوي
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۳:۰۰:۴۱.۹ ۱.۶ ۳۵.۴۷۵ ۴۹.۰۱۳ ۱۰  رزن، همدان
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۲:۵۶:۰۶.۷ ۱.۵ ۳۵.۴۸۱ ۴۸.۹۹۲ ۱۰  رزن، همدان
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۲:۳۹:۵۱.۴ ۱.۸ ۳۲.۳۶۴ ۵۲.۱۳۰ ۸  محمد آباد، اصفهان
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۲:۲۴:۵۵.۹ ۲.۱ ۳۱.۴۲۳ ۴۹.۵۸۹ ۱۰  هفتگل، خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۲:۰۶:۳۹.۷ ۱.۹ ۳۱.۵۵۲ ۵۰.۷۱۷ ۵  لردگان، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۲:۰۳:۵۲.۸ ۱.۹ ۳۰.۵۱۵ ۵۷.۱۶۸ ۱۰  چترود، کرمان
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۰:۱۵:۲۵.۰ ۲.۲ ۳۷.۰۱۵ ۵۴.۳۴۹ ۸  آق قلا، گلستان
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۰۹:۵۵:۱۹.۵ ۲.۲ ۳۶.۲۹۱ ۵۲.۳۸۶ ۷  خوش رود پي، مازندران
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۰۹:۰۳:۱۳.۶ ۳.۴ ۲۹.۵۷۰ ۵۱.۵۵۳ ۱۸  كازرون، فارس
Text Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر