مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


کانال تلگرام مرکز لرزه نگاری کشوری راه اندازی شد... بیشتر
گزارش زمینلرزه های اخیر زرند کرمان... فایل PDF

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۲۳:۱۰:۵۷.۱ ۲.۵ ۳۲.۵۱۱ ۴۸.۲۰۰ ۱۰  انديمشك، خوزستان
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۲۲:۵۵:۱۴.۷ ۲.۱ ۳۲.۴۳۶ ۴۸.۰۶۷ ۱۸  انديمشك، خوزستان
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۲۲:۳۳:۲۰.۰ ۱.۳ ۳۵.۹۰۲ ۵۲.۹۶۷ ۱۲  آلاشت، مازندران
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۲۲:۰۳:۳۵.۷ ۲.۲ ۳۴.۴۳۴ ۵۹.۷۶۱ ۱۰  قاسم آباد، خراسان رضوي
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۲۱:۴۵:۲۴.۵ ۲.۳ ۳۴.۸۰۷ ۵۲.۹۰۱ ۹  آرادان، سمنان
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۲۱:۰۱:۱۰.۸ ۲.۷ ۳۳.۴۰۷ ۴۶.۳۲۰ ۱۰  صالح آباد، ايلام
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۲۰:۴۴:۴۰.۹ ۲.۰ ۳۱.۱۲۴ ۵۶.۶۷۵ ۱۵  راور، کرمان
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۲۰:۳۵:۴۹.۰ ۲.۲ ۳۰.۰۳۰ ۵۷.۵۳۶ ۱۰  سيرچ، کرمان
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۲۰:۳۳:۱۶.۲ ۲.۸ ۲۹.۵۸۶ ۵۰.۸۲۸ ۱۰  شبانكاره، بوشهر
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۲۰:۲۴:۱۳.۳ ۲.۷ ۲۹.۵۷۸ ۵۰.۸۳۳ ۱۰  شبانكاره، بوشهر
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۲۰:۰۱:۲۳.۵ ۲.۵ ۳۴.۲۵۸ ۵۴.۴۵۵ ۱۲  جندق، اصفهان
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۱۷:۰۹:۱۱.۵ ۲.۵ ۳۲.۰۷۳ ۵۵.۴۸۲ ۱۰  بافق، يزد
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۱۷:۰۵:۴۴.۹ ۱.۷ ۳۵.۲۴۴ ۵۰.۶۳۲ ۱۰  مامونيه، مركزي
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۱۶:۱۰:۱۰.۹ ۲.۱ ۳۷.۱۴۱ ۴۷.۸۴۱ ۱۰  آقكند، آذربايجان شرقي
۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۱۶:۰۸:۱۳.۶ ۱.۸ ۳۲.۹۴۶ ۵۱.۹۵۴ ۸  حبيب آباد، اصفهان
Text Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر