مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


کانال تلگرام مرکز لرزه نگاری کشوری راه اندازی شد... بیشتر
گزارش زمینلرزه های اخیر زرند کرمان... فایل PDF

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۰۸:۲۷:۴۱.۴ ۳.۳ ۲۹.۸۹۱ ۵۲.۰۳۸ ۵  خانه زنيان، فارس
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۰۷:۳۰:۴۳.۷ ۰.۷ ۳۶.۲۵۱ ۵۹.۸۵۲ ۱۰  رضويه، خراسان رضوي
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۰۶:۱۹:۳۴.۷ ۱.۲ ۳۸.۹۶۹ ۴۶.۱۳۳ ۱۰  Ordubad، آذربایجان
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۰۶:۰۳:۲۴.۵ ۱.۷ ۳۶.۰۵۰ ۵۲.۰۲۹ ۱۰  گزنگ، مازندران
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۰۶:۰۰:۲۶.۸ ۲.۱ ۳۶.۵۰۱ ۵۵.۰۰۵ ۱۰  بسطام، سمنان
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۰۵:۵۴:۲۸.۴ ۲.۸ ۳۵.۹۸۷ ۵۳.۳۷۹ ۱۲  شهميرزاد، سمنان
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۰۵:۳۲:۲۲.۵ ۱.۶ ۳۶.۴۵۲ ۵۷.۹۳۴ ۱۰  سلطان آباد، خراسان رضوي
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۰۴:۲۶:۴۴.۰ ۱.۹ ۳۰.۸۲۲ ۵۶.۵۲۳ ۱۰  زرند، کرمان
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۰۳:۱۷:۵۶.۵ ۲.۶ ۲۹.۵۹۴ ۵۱.۵۹۳ ۱۰  كازرون، فارس
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۰۲:۵۳:۰۸.۶ ۱.۵ ۳۸.۳۱۹ ۴۶.۷۴۹ ۹  ورزقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۰۲:۵۲:۵۸.۱ ۲.۷ ۳۰.۶۳۲ ۵۰.۸۸۹ ۱۲  چرام، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۰۱:۲۹:۲۵.۳ ۱.۷ ۳۵.۳۵۱ ۶۰.۰۵۸ ۱۰  نصراباد، خراسان رضوي
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۰۰:۱۰:۲۲.۵ ۲.۰ ۳۵.۵۸۸ ۶۰.۹۳۵ ۱۰  صالح آباد، خراسان رضوي
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۰۰:۰۴:۰۰.۸ ۲.۰ ۳۸.۶۲۷ ۴۸.۷۳۵ ۱۰  Kijaba، آذربایجان
۱۳۹۵-۱۰-۲۹ ۲۱:۳۲:۳۳.۱ ۲.۴ ۳۷.۵۴۱ ۵۷.۲۲۰ ۱۰  بجنورد، خراسان شمالي
Text Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر