مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه

Iranian Seismological center
آخرين زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي         منطقه

 

(درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (كيلومتر)    

۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۸:۰۷:۴۰.۷

۳۷.۳۴۳۵۴.۴۳۷۱۸۴.۲اينچه برون، گلستان
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۰۷:۵۸:۴۴.۲۴۳.۶۸۶۴۵.۶۸۵۱۵۰۴.۱Groznyy، روسیه
۱۳۹۶/۰۱/۲۲ ۲۳:۱۸:۲۱.۲۳۵.۷۹۲۶۰.۳۶۴۶۴.۱سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۱/۲۲ ۰۹:۴۶:۲۱.۰۳۰.۸۰۷۵۶.۵۹۱۵۴.۳زرند، کرمان
۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۰۲:۰۰:۵۹.۱۳۸.۷۴۴۴۳.۴۴۶۱۲۴.۰Van، ترکیه
۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۱۳:۳۰:۵۶.۰۳۵.۷۶۹۶۰.۳۱۹۶۴.۲سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۱/۱۸ ۱۷:۴۱:۳۱.۶۳۵.۷۷۵۶۰.۴۲۷۶۴.۲سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۱/۱۷ ۱۶:۲۱:۰۵.۳۳۵.۸۰۶۶۰.۳۹۷۷۴.۲سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۱/۱۷ ۰۶:۵۲:۱۴.۲۳۵.۷۹۸۶۰.۳۶۱۶۴.۱سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۱/۱۷ ۰۰:۳۷:۲۳.۸۳۵.۷۹۱۶۰.۳۴۷۷۵.۲سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ۲۱:۳۸:۱۱.۳۳۵.۷۹۳۶۰.۳۸۰۷۴.۸سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ۲۰:۰۶:۴۴.۸۳۵.۷۸۱۶۰.۳۲۵۶۴.۴سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ۱۸:۲۱:۲۷.۶۳۵.۷۴۲۶۰.۴۵۱۶۴.۰سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ۱۷:۵۵:۵۷.۰۳۵.۷۶۰۶۰.۴۱۹۶۴.۳سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ۱۴:۰۹:۴۴.۷۳۵.۷۹۶۶۰.۳۹۴۷۴.۳سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ۱۲:۲۶:۰۱.۸۳۵.۷۶۲۶۰.۳۵۹۶۴.۰سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ۱۲:۱۷:۲۷.۷۳۵.۷۹۳۶۰.۳۵۱۷۴.۹سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ۱۲:۰۲:۴۰.۳۳۵.۷۷۱۶۰.۴۱۰۱۰۴.۱سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ۱۱:۱۳:۵۰.۹۳۵.۸۱۰۶۰.۳۱۲۷۴.۳سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ۱۱:۰۸:۰۳.۸۳۵.۷۵۳۶۰.۴۵۲۶۴.۶سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ۱۰:۵۴:۲۷.۶۳۵.۷۶۵۶۰.۴۰۲۶۴.۳سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ۱۰:۴۹:۳۱.۵۳۵.۷۵۸۶۰.۳۳۳۶۴.۶سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ۱۰:۴۵:۳۱.۶۳۵.۸۵۹۶۰.۴۶۶۷۴.۲مزدآوند، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ۱۰:۳۹:۰۸.۵۳۵.۸۴۷۶۰.۳۳۹۶۶.۰سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ۰۳:۴۶:۰۷.۶۳۸.۸۷۳۴۸.۵۵۱۲۴۴.۴Boradiqex، آذربایجان