مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه

Iranian Seismological center
آخرين زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي         منطقه

 

(درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (كيلومتر)    

۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۱:۰۴:۴۷.۹

۲۸.۳۵۳۵۱.۵۵۹۱۸۵.۹كاكي، بوشهر
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۰۵:۴۱:۲۷.۹۲۷.۶۸۵۵۶.۷۸۹۱۴۴.۰تخت، هرمزگان
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۲۰:۰۲:۱۹.۲۲۸.۱۱۹۵۲.۸۹۳۱۹۴.۰افزر، فارس
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۰۹:۰۰:۳۶.۸۳۵.۸۹۹۴۴.۷۷۸۹۴.۴Kusanjaq، عراق
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۲۱:۳۴:۰۳.۹۳۰.۷۶۹۵۷.۲۷۷۸۴.۱هجدک، کرمان
۱۳۹۷/۰۱/۱۷ ۲۲:۲۱:۱۹.۲۲۸.۵۹۰۵۲.۲۳۵۸۴.۳دهرم، فارس
۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ۱۹:۳۷:۴۸.۹۲۸.۶۰۰۵۲.۱۸۵۱۲۴.۱دهرم، فارس
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۰۸:۲۱:۰۶.۸۳۱.۳۸۰۵۷.۱۸۳۱۰۴.۰راور، کرمان
۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ۰۷:۳۳:۲۳.۱۳۴.۴۱۴۴۵.۸۳۲۸۴.۱سرپل ذهاب، كرمانشاه
۱۳۹۷/۰۱/۱۲ ۲۲:۵۶:۲۱.۹۳۵.۵۷۳۵۲.۴۰۹۱۰۴.۲كيلان، تهران
۱۳۹۷/۰۱/۱۲ ۱۳:۰۵:۲۵.۷۳۴.۴۳۴۴۵.۷۸۶۷۵.۳سرپل ذهاب، كرمانشاه
۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ۱۷:۱۵:۱۲.۹۳۰.۷۰۳۵۷.۳۸۸۱۰۴.۴هجدک، کرمان
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ۱۸:۳۸:۳۸.۰۳۱.۹۳۹۴۸.۷۱۳۱۰۴.۱گوريه، خوزستان
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۶:۱۷:۱۱.۴۳۱.۸۹۵۴۸.۷۴۸۱۳۴.۰گوريه، خوزستان
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۵:۳۳:۴۷.۶۳۷.۲۰۷۵۷.۷۳۱۱۱۴.۴اسفراين، خراسان شمالي
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۰۴:۲۵:۱۰.۳۳۱.۹۱۷۴۸.۷۵۰۹۴.۲گوريه، خوزستان
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۰۳:۳۷:۵۲.۸۳۱.۹۰۵۴۸.۷۲۰۹۴.۲گوريه، خوزستان
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ۰۲:۵۶:۰۳.۱۲۷.۵۲۳۵۶.۸۰۸۱۵۴.۰تخت، هرمزگان
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ۰۱:۱۱:۲۰.۷۲۷.۵۶۵۵۶.۷۵۵۱۹۵.۰تخت، هرمزگان
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ۱۶:۰۳:۱۰.۵۲۷.۶۰۹۵۶.۷۳۵۱۵۴.۸تخت، هرمزگان
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ۱۱:۰۵:۵۰.۶۳۴.۷۰۲۴۵.۱۹۰۲۰۴.۰Kifri، عراق
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۰۶:۱۰:۲۱.۵۳۵.۹۴۴۵۳.۳۹۱۸۴.۴شهميرزاد، سمنان
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲۳:۰۲:۲۴.۱۳۰.۷۹۱۵۰.۴۳۰۲۰۵.۰دهدشت، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰۸:۰۰:۴۸.۶۲۹.۶۹۶۵۰.۷۲۷۱۸۵.۰بندر گناوه، بوشهر
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۰۶:۲۳:۱۳.۶۳۶.۸۰۶۵۵.۲۰۸۹۴.۴كلاته خيج، سمنان