مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه

Iranian Seismological center
آخرين زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي         منطقه

 

(درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (كيلومتر)    

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۸:۱۹:۳۷.۲

۲۷.۶۶۵۵۶.۴۳۱۱۸۴.۳قلعه قاضي، هرمزگان
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰۶:۲۰:۴۱.۴۲۹.۰۸۹۴۹.۷۳۸۱۷۴.۱جزيره خارك، بوشهر
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰۷:۲۳:۵۰.۱۳۴.۰۲۷۶۰.۳۴۴۸۴.۴سنگان، خراسان رضوي
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰۹:۵۴:۴۴.۶۳۳.۹۶۸۶۰.۲۳۲۱۱۴.۰حاجي آباد، خراسان جنوبي
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۴:۲۲:۰۰.۷۳۴.۷۳۹۴۵.۵۰۱۹۴.۴قصر شيرين، كرمانشاه
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰۶:۴۹:۱۳.۸۲۹.۱۸۴۵۱.۲۹۸۹۴.۲برازجان، بوشهر
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰۵:۵۰:۰۲.۱۲۹.۱۷۶۵۱.۳۰۵۱۱۴.۷برازجان، بوشهر
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳:۱۴:۱۹.۶۳۴.۰۰۹۶۰.۳۲۲۷۴.۰سنگان، خراسان رضوي
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۲:۰۴:۱۶.۴۳۶.۲۶۰۶۴.۱۱۶۱۰۴.۲Maymanah، افغانستان
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۱:۵۴:۳۵.۲۲۵.۵۲۹۶۳.۱۸۰۱۰۴.۶Turbat، پاکستان
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۳:۳۳:۰۳.۵۳۴.۰۴۲۶۰.۳۰۵۹۴.۶سنگان، خراسان رضوي
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰۷:۵۹:۰۴.۷۳۴.۰۳۳۶۰.۲۹۹۱۱۵.۸سنگان، خراسان رضوي
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۲۱:۲۳:۱۹.۸۳۱.۲۳۰۵۷.۱۴۴۱۵۴.۴راور، کرمان
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۶:۲۹:۰۲.۱۳۰.۷۰۸۵۱.۶۴۸۶۴.۱ياسوج، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۷:۲۴:۳۲.۸۲۷.۵۵۸۵۶.۷۲۶۸۴.۳تخت، هرمزگان
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۷:۱۹:۴۶.۰۲۷.۳۱۹۵۶.۷۱۲۲۰۵.۳تخت، هرمزگان
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۵:۲۱:۵۲.۲۲۷.۳۴۰۵۶.۶۹۷۲۰۴.۱تخت، هرمزگان
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۳:۵۰:۲۶.۶۳۲.۹۸۸۴۶.۶۲۱۹۴.۳پهله، ايلام
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰۵:۲۳:۱۰.۶۲۸.۸۸۶۵۱.۳۲۶۸۴.۹اهرم، بوشهر
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰۱:۴۴:۳۰.۷۲۷.۱۶۹۵۵.۱۰۷۱۵۴.۰رويدر، هرمزگان
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۴:۵۷:۳۰.۸۳۲.۵۷۰۴۸.۷۰۶۱۸۵.۰سالند، خوزستان
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۲:۰۲:۵۵.۱۳۰.۹۹۷۵۰.۱۵۴۱۶۴.۰ليكك، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۱:۵۱:۴۳.۴۳۰.۹۹۲۵۰.۱۹۲۲۱۴.۶ليكك، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰۱:۰۷:۰۶.۰۲۸.۲۷۳۵۱.۶۰۴۱۸۴.۲كاكي، بوشهر
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۲۲:۱۷:۱۱.۰۲۷.۶۷۸۵۷.۳۸۸۱۲۴.۱زيارتعلي، هرمزگان