مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه

Iranian Seismological center
آخرين زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي         منطقه

 

(درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (كيلومتر)    

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۲:۲۶:۳۴.۶

۳۴.۵۲۲۴۵.۲۲۲۹۴.۱Khanaqin، عراق
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۲۰:۳۶:۳۷.۶۲۷.۷۴۶۵۷.۶۴۵۸۴.۰كهنوج، کرمان
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۴:۱۲:۴۶.۰۳۸.۴۷۵۴۴.۳۷۴۱۳۴.۱قطور، آذربايجان غربي
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۰:۱۴:۲۵.۸۳۸.۹۴۳۴۳.۷۳۹۹۴.۷Erciş، ترکیه
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰۷:۲۲:۴۸.۵۳۳.۹۱۶۵۴.۸۷۳۷۴.۳فرخي، اصفهان
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱۵:۱۳:۴۴.۷۳۱.۸۹۷۴۸.۷۱۸۱۴۴.۳گوريه، خوزستان
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱۱:۱۰:۴۳.۴۲۸.۲۹۷۵۷.۲۷۹۱۵۵.۴فارياب، کرمان
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱۰:۰۹:۱۷.۶۳۸.۴۴۱۴۴.۵۵۸۶۴.۳قطور، آذربايجان غربي
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۲۲:۰۱:۲۰.۷۳۱.۹۱۶۴۸.۷۲۷۱۴۴.۰گوريه، خوزستان
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰۲:۳۷:۲۱.۳۳۸.۵۰۷۴۴.۴۹۶۶۴.۳قطور، آذربايجان غربي
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۰۱:۳۴:۲۴.۳۲۷.۲۴۰۵۵.۳۵۲۱۲۵.۴رويدر، هرمزگان
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱۰:۳۲:۰۴.۶۳۲.۷۷۰۴۷.۳۴۴۹۴.۶دهلران، ايلام
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۳:۵۴:۰۵.۷۲۹.۵۹۹۵۲.۱۳۶۵۴.۳خانه زنيان، فارس
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۰۶:۲۳:۴۸.۶۳۸.۴۱۷۴۴.۴۸۷۵۴.۰قطور، آذربايجان غربي
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۱۳:۱۷:۰۷.۷۳۲.۵۰۷۴۸.۸۸۱۹۴.۷سالند، خوزستان
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۱۷:۴۹:۴۷.۶۳۸.۵۰۴۴۴.۳۶۷۶۴.۴قطور، آذربايجان غربي
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۹:۰۶:۱۸.۳۲۶.۵۴۳۵۵.۵۳۸۱۳۴.۱جزيره تنب بزرگ، هرمزگان
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۵:۰۱:۲۷.۶۲۷.۰۸۹۵۴.۸۳۸۱۹۴.۲كوخرد، هرمزگان
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۰۱:۵۸:۱۳.۰۳۸.۴۵۸۴۴.۴۵۲۵۴.۱قطور، آذربايجان غربي
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۷:۴۴:۰۳.۰۳۸.۴۶۵۴۴.۴۵۹۶۴.۲قطور، آذربايجان غربي
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۵:۱۲:۰۶.۶۲۶.۷۶۴۵۵.۷۹۵۱۳۴.۲لافت، هرمزگان
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۳:۱۴:۳۵.۷۳۸.۴۵۳۴۴.۴۴۹۵۴.۱قطور، آذربايجان غربي
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۸:۳۵:۳۷.۴۳۸.۴۰۳۴۴.۴۵۷۶۴.۱قطور، آذربايجان غربي
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰۴:۰۳:۴۶.۶۳۱.۲۴۸۵۶.۶۲۳۷۴.۹راور، کرمان
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۲۰:۲۶:۲۱.۳۳۸.۴۵۶۴۴.۴۶۶۶۴.۰قطور، آذربايجان غربي