مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه

Iranian Seismological center
آخرين زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي         منطقه

 

(درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (كيلومتر)    

۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۲:۲۳:۳۱.۶

۳۰.۹۰۴۵۱.۴۱۲۱۰۴.۵سي سخت، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۰:۳۶:۱۶.۴۲۶.۷۵۴۵۵.۳۵۴۱۴۴.۲بندر خمير، هرمزگان
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۲۲:۰۵:۳۴.۹۳۰.۸۹۰۵۱.۵۶۶۱۰۵.۶سي سخت، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۱۴:۵۹:۲۳.۲۴۰.۰۳۱۴۴.۵۰۷۱۳۴.۹Mkhchyan، ارمنستان
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۱:۴۰:۳۵.۳۳۴.۶۳۳۴۵.۲۹۳۱۶۴.۹قصر شيرين، كرمانشاه
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰۴:۰۹:۰۱.۵۳۹.۷۳۵۵۴.۱۳۵۱۰۴.۳Balkanabat، ترکمنستان
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۰۲:۱۶:۲۵.۶۳۱.۴۹۰۵۶.۷۹۲۶۴.۶راور، کرمان
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۱۹:۰۶:۱۰.۹۴۰.۵۰۹۴۵.۲۱۶۱۲۴.۹Noratus، ارمنستان
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۱۰:۵۲:۲۹.۲۲۹.۹۳۰۵۷.۹۴۰۸۴.۱گلباف، کرمان
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۰۹:۲۹:۳۸.۶۲۶.۸۵۱۵۴.۰۹۷۱۷۴.۰بندر چارك، هرمزگان
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۰۹:۱۳:۰۴.۳۲۸.۱۱۱۵۶.۹۳۴۲۰۴.۱فارياب، کرمان
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۰۱:۳۶:۰۲.۲۲۸.۱۶۶۵۷.۳۸۷۱۸۴.۶فارياب، کرمان
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۹:۳۴:۳۳.۵۲۸.۱۲۳۵۶.۸۹۶۹۴.۹سرگز، هرمزگان
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۲۰:۵۳:۲۶.۹۲۶.۸۲۰۵۴.۱۱۷۹۴.۲بندر چارك، هرمزگان
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۲۲:۱۰:۱۲.۰۲۸.۲۵۴۵۷.۹۲۳۷۴.۴مردهك، کرمان
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۲۰:۳۶:۲۵.۷۴۱.۱۳۵۵۰.۱۱۴۳۰۴.۵Bilqəx، آذربایجان
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۱۱:۱۴:۳۵.۵۳۳.۳۸۷۴۹.۰۳۴۹۴.۳دورود، لرستان
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۱۰:۵۴:۴۲.۹۳۳.۴۰۱۴۹.۰۲۴۸۴.۱دورود، لرستان
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۲:۲۹:۲۸.۳۲۹.۳۵۱۵۹.۸۱۶۱۱۴.۲نصرت‌آباد، سيستان و بلوچستان
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۱۶:۵۲:۳۰.۵۳۹.۴۹۳۴۵.۵۴۵۷۴.۱Şahbuz، آذربایجان
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۹:۳۳:۱۲.۵۲۸.۱۲۹۵۶.۰۶۹۲۰۴.۲فارغان، هرمزگان
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۰۶:۲۰:۱۶.۷۲۶.۷۹۳۵۵.۲۵۱۱۸۴.۵بندر خمير، هرمزگان
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۰۶:۰۸:۰۷.۱۳۷.۸۰۰۴۷.۷۳۲۹۴.۳ترك، آذربايجان شرقي
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۰۱:۰۱:۰۲.۸۲۶.۷۱۰۵۵.۲۹۳۹۵.۴كنگ، هرمزگان
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۰۲:۲۶:۴۳.۴۲۷.۲۳۲۵۸.۰۷۴۸۴.۱چاه داد خدا، کرمان