مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه

Iranian Seismological center
آخرين زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي         منطقه

 

(درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (كيلومتر)    

۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۱:۳۰:۴۶.۶

۲۸.۱۲۶۵۵.۹۲۴۱۸۴.۱حاجي آباد، هرمزگان
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۲:۴۹:۰۵.۷۲۷.۶۵۷۵۳.۰۴۸۱۶۴.۰علامرودشت، فارس
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ۱۸:۵۹:۳۲.۷۴۰.۷۴۹۴۸.۴۸۱۲۰۴.۰Basqal، آذربایجان
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ۰۷:۴۲:۳۰.۱۲۶.۹۸۷۵۵.۶۸۳۱۲۴.۴بندر خمير، هرمزگان
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ۰۴:۵۰:۴۳.۵۳۱.۸۳۱۵۶.۳۱۵۲۰۴.۲بهاباد، يزد
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۱۴:۲۴:۴۸.۵۲۶.۹۵۷۵۵.۶۶۹۲۰۵.۳بندر خمير، هرمزگان
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۰۰:۵۶:۲۳.۴۳۱.۷۲۷۴۹.۵۸۲۱۵۴.۸ايذه، خوزستان
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ۰۲:۵۲:۳۸.۱۳۴.۵۶۸۴۵.۱۹۱۱۳۴.۰Kifri، عراق
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۲۲:۴۹:۵۵.۲۴۰.۷۴۷۴۸.۴۹۸۲۰۴.۲Basqal، آذربایجان
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۱۳:۰۱:۳۰.۱۳۷.۶۸۳۴۸.۳۶۴۶۴.۱گيوي، اردبيل
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ۱۷:۱۷:۰۵.۴۳۷.۷۷۹۴۹.۰۷۱۱۱۴.۴اسالم، گيلان
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۰۳:۲۰:۲۳.۳۲۸.۴۵۲۵۶.۹۸۵۱۱۴.۰فارياب، کرمان
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۲۰:۳۷:۰۱.۲۳۴.۱۲۳۴۵.۶۲۶۹۴.۰گيلانغرب، كرمانشاه
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۰۴:۲۶:۲۱.۰۳۴.۱۰۷۴۵.۶۲۹۱۱۴.۰سومار، كرمانشاه
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۲۱:۴۷:۵۹.۱۳۴.۱۱۲۴۵.۶۱۸۱۱۴.۵سومار، كرمانشاه
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۰:۰۶:۰۷.۲۲۳.۶۱۴۶۴.۶۷۰۱۰۴.۷Karachi، پاکستان
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۰۸:۵۴:۰۵.۴۳۵.۰۰۰۵۹.۹۵۹۸۴.۰سلامي، خراسان رضوي
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۰۴:۵۷:۱۳.۲۲۹.۰۸۲۵۸.۲۷۲۱۵۴.۲بم، كرمان
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۷:۵۹:۲۴.۹۳۴.۱۱۴۴۵.۵۹۷۸۴.۱سومار، كرمانشاه
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۷:۴۵:۰۸.۴۳۴.۰۹۸۴۵.۶۴۹۱۲۴.۷سومار، كرمانشاه
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۷:۲۵:۰۶.۷۳۴.۱۳۴۴۵.۵۷۶۸۴.۳سومار، كرمانشاه
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۷:۱۶:۴۸.۲۳۴.۱۲۶۴۵.۵۵۹۸۴.۲سومار، كرمانشاه
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۷:۱۱:۵۹.۲۳۴.۱۵۱۴۵.۶۴۸۱۱۵.۸گيلانغرب، كرمانشاه
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۰۸:۱۸:۰۸.۹۲۸.۵۹۶۵۱.۵۸۹۱۵۴.۷خورموج، بوشهر
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۹:۰۹:۳۱.۳۲۸.۰۱۴۵۴.۳۰۸۱۶۴.۲بنارويه، فارس