مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه

Iranian Seismological center
آخرين زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي         منطقه

 

(درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (كيلومتر)    

۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۱۵:۴۴:۱۲.۲

۲۷.۴۰۹۵۷.۲۱۳۴۰۴.۳دهبارز، هرمزگان
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۴:۰۴:۴۲.۶۲۷.۳۸۷۵۶.۲۰۸۸۴.۱بندرعباس، هرمزگان
۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۸:۲۰:۱۵.۹۲۷.۴۷۶۵۳.۴۱۷۱۶۴.۲بيرم، فارس
۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۴:۵۴:۵۵.۷۲۸.۱۱۸۵۴.۳۹۳۱۶۴.۳شهر پير، فارس
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۲۰:۰۷:۳۸.۹۳۱.۸۷۲۵۰.۶۷۴۸۴.۸ناغان، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۰۴:۲۰:۳۴.۶۳۷.۳۳۳۴۴.۹۷۰۶۴.۰سيلوانه، آذربايجان غربي
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ ۰۵:۳۴:۱۸.۹۳۴.۱۷۸۴۸.۴۱۱۵۴.۷نهاوند، همدان
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۲۲:۰۲:۱۱.۲۳۰.۱۰۸۵۷.۵۹۶۷۵.۴سيرچ، کرمان
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ ۱۲:۱۲:۴۹.۱۳۱.۵۷۰۴۹.۰۱۰۱۳۴.۶ملاثاني، خوزستان
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ ۱۰:۵۲:۳۵.۷۳۹.۹۲۰۴۸.۲۸۶۵۵۴.۶Saatlı، آذربایجان
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۲۲:۴۸:۱۴.۴۲۸.۹۱۳۵۷.۸۶۸۸۴.۴جبالبارز، کرمان
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ۰۵:۳۴:۱۷.۹۲۶.۵۷۶۵۸.۰۱۲۷۴.۲گوهران، هرمزگان
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۰۱:۳۴:۳۳.۶۳۲.۴۰۴۴۸.۱۲۴۱۱۴.۵انديمشك، خوزستان
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۶:۰۵:۲۷.۸۲۷.۶۴۱۶۴.۷۶۷۵۰۴.۷Dalbandin، پاکستان
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۲:۳۰:۵۴.۷۳۹.۶۱۹۵۳.۴۴۷۱۰۴.۳Türkmenbaşi، ترکمنستان
۱۳۹۶/۰۴/۰۹ ۲۳:۵۲:۳۸.۲۳۷.۲۲۹۵۴.۴۴۸۱۵۴.۰انبار الوم، گلستان
۱۳۹۶/۰۴/۰۶ ۰۴:۲۹:۲۷.۵۳۷.۵۷۹۴۸.۵۸۴۵۴.۱خلخال، اردبيل
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۳:۲۴:۲۷.۴۳۲.۴۱۱۴۸.۸۵۱۱۷۴.۰سالند، خوزستان
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ ۰۸:۲۴:۰۴.۰۲۷.۲۱۳۵۴.۶۴۲۱۱۴.۱كوخرد، هرمزگان
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ ۰۶:۳۰:۱۸.۳۳۶.۱۸۷۵۳.۹۱۹۸۴.۶كياسر، مازندران
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۶:۳۵:۳۱.۸۴۰.۰۳۱۵۲.۰۲۶۵۰۴.۴Türkmenbaşi، ترکمنستان
۱۳۹۶/۰۳/۲۶ ۱۸:۱۱:۱۳.۶۴۰.۵۹۳۴۷.۶۵۴۴۵۴.۲Ucar، آذربایجان
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۴:۴۴:۴۷.۲۲۶.۸۵۹۵۶.۰۰۴۱۵۴.۰سوزا، هرمزگان
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۰۸:۳۷:۰۴.۴۲۹.۸۵۳۵۹.۰۰۴۲۱۴.۶كشيت، کرمان
۱۳۹۶/۰۳/۱۸ ۱۲:۴۵:۱۹.۳۳۵.۷۰۳۴۸.۹۳۱۱۴۴.۰آوج، قزوين