مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


راه اندازی سامانه دریافت پیامک زمين‌لرزه‌هاي کشور برای مشترکین همراه اول

Iranian Seismological center
آخرين زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي         منطقه

 

(درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (كيلومتر)    

۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۴:۱۱:۱۵.۰

۲۹.۶۷۱۵۱.۵۲۹۱۰۴.۸كازرون، فارس
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۷:۵۸:۰۴.۹۴۰.۴۶۴۵۱.۸۹۶۵۰۴.۵Türkmenbaşi، ترکمنستان
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۲:۵۵:۴۱.۸۳۱.۵۱۴۵۶.۱۹۶۸۴.۰كوهبنان، کرمان
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ ۰۶:۰۳:۲۶.۰۲۸.۱۱۲۵۳.۱۷۵۴۵.۱خنج، فارس
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ ۰۴:۱۲:۰۶.۷۲۹.۵۱۱۵۰.۸۵۳۱۸۴.۷شبانكاره، بوشهر
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ ۰۴:۰۸:۱۲.۹۲۹.۵۲۰۵۰.۸۵۷۱۹۴.۲شبانكاره، بوشهر
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ ۰۳:۵۹:۳۹.۵۲۹.۵۷۳۵۰.۸۸۷۱۱۴.۳شبانكاره، بوشهر
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ ۲۳:۱۷:۳۷.۷۲۷.۲۳۵۵۳.۳۱۵۱۷۴.۰لامرد، فارس
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۰۰:۲۶:۱۹.۷۳۷.۰۲۴۵۵.۸۰۴۷۴.۹مينودشت، گلستان
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۶:۱۱:۲۷.۰۲۸.۲۱۳۵۷.۳۲۴۸۴.۷فاریاب، کرمان
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۵:۵۶:۳۷.۴۲۸.۱۸۶۵۷.۳۵۸۹۴.۴فاریاب، کرمان
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۰۰:۰۸:۲۸.۲۲۹.۵۱۴۵۰.۹۰۵۲۰۴.۱شبانكاره، بوشهر
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ۲۱:۱۰:۵۴.۹۲۹.۵۰۷۵۰.۸۹۳۱۷۴.۱شبانكاره، بوشهر
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ۲۰:۴۵:۰۲.۲۲۹.۵۰۷۵۰.۹۱۶۱۸۴.۰شبانكاره، بوشهر
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ۲۰:۱۳:۴۷.۴۲۹.۵۰۷۵۰.۸۹۷۲۰۴.۰شبانكاره، بوشهر
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ ۰۴:۰۲:۵۹.۷۴۰.۷۸۱۴۸.۶۰۵۴۰۴.۶Şamaxı، آذربایجان
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ ۰۲:۱۲:۰۸.۴۳۸.۵۴۸۴۳.۷۹۳۵۴.۲Van، ترکیه
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۲۰:۳۷:۵۵.۴۲۸.۳۱۱۵۷.۱۷۸۱۲۴.۰فاریاب، کرمان
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۱۷:۵۴:۵۰.۴۲۷.۵۹۱۵۹.۲۰۴۶۰۴.۹مسجد حضرت ابوالفضل، سیستان و بلوچستان
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ۰۸:۰۵:۵۱.۹۲۸.۱۸۵۵۹.۰۸۹۸۴.۱مسجد حضرت ابوالفضل، سیستان و بلوچستان
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ۰۱:۵۹:۵۰.۲۳۶.۷۵۸۵۴.۸۶۳۸۴.۱علي آباد، گلستان
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۱۲:۵۱:۴۲.۲۳۰.۴۵۳۵۷.۵۸۲۸۵.۰شهداد، کرمان
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ ۰۴:۱۰:۵۵.۴۴۰.۴۲۳۵۱.۷۳۲۴۵۴.۵Çilov، آذربایجان
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۱۵:۴۴:۳۷.۳۳۸.۵۱۱۴۳.۷۶۶۷۴.۳Van، ترکیه
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ ۰۷:۱۳:۱۹.۶۳۲.۶۸۹۴۷.۷۵۷۹۴.۳مورموري، ايلام