مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه

Iranian Seismological center
آخرين زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي         منطقه

 

(درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (كيلومتر)    

۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۴:۲۴:۰۷.۰

۳۹.۰۲۸۵۴.۸۸۹۱۹۴.۱Gumdag، ترکمنستان
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۰۵:۲۷:۱۸.۸۲۷.۹۳۶۵۷.۷۱۴۲۸۴.۱كهنوج، کرمان
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۱۹:۰۷:۲۵.۹۲۹.۶۴۵۵۱.۵۳۰۱۳۴.۲كازرون، فارس
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ ۱۵:۵۷:۳۱.۷۳۹.۷۷۷۴۲.۵۳۲۴۴.۴Karaköse، ترکیه
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ ۱۱:۵۲:۵۴.۸۲۵.۵۵۴۶۳.۴۲۲۱۰۴.۱Turbat، پاکستان
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۴:۳۲:۳۱.۱۲۴.۹۴۴۶۳.۵۷۰۱۰۵.۴Turbat، پاکستان
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۰۱:۳۳:۵۰.۳۲۵.۲۰۵۶۳.۲۵۱۱۰۶.۱Turbat، پاکستان
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۱۷:۱۶:۳۷.۱۴۰.۲۵۳۵۰.۴۹۷۶۵۴.۷Neft Daşları، آذربایجان
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۱۶:۲۴:۳۰.۸۳۹.۲۶۷۵۴.۷۰۱۲۰۴.۵Gumdag، ترکمنستان
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۲۳:۱۷:۲۶.۹۳۹.۲۶۴۵۴.۷۲۹۱۰۴.۰Gumdag، ترکمنستان
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۹:۲۹:۰۸.۲۳۹.۱۳۸۵۴.۷۵۰۱۰۴.۵Gumdag، ترکمنستان
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۷:۱۶:۲۵.۰۳۹.۱۸۷۵۴.۷۱۷۱۰۵.۱Gumdag، ترکمنستان
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۶:۴۶:۳۰.۷۳۹.۱۸۳۵۴.۷۱۲۱۰۴.۰Gumdag، ترکمنستان
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۴:۰۹:۳۷.۰۳۹.۱۵۹۵۴.۷۴۷۱۰۴.۰Gumdag، ترکمنستان
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۲۱:۰۴:۳۴.۱۳۱.۴۹۷۴۹.۵۴۷۱۲۴.۰هفتگل، خوزستان
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۰۳:۴۸:۲۹.۴۲۹.۱۷۲۵۶.۵۹۷۱۷۴.۲بافت، کرمان
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۰۹:۱۱:۴۱.۷۲۸.۴۸۴۵۷.۰۳۰۹۴.۷فارياب، کرمان
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۰:۱۷:۳۷.۹۳۲.۷۲۵۴۹.۸۵۵۸۴.۵فريدون شهر، اصفهان
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۱:۵۳:۱۳.۳۲۹.۱۵۲۵۶.۶۰۸۱۹۴.۶بافت، کرمان
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰۲:۲۸:۳۲.۵۲۹.۶۷۰۵۱.۵۱۰۱۱۴.۳كازرون، فارس
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۴:۱۱:۱۴.۶۲۹.۶۵۶۵۱.۴۹۹۹۴.۸كازرون، فارس
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۷:۵۸:۰۴.۹۴۰.۴۶۴۵۱.۸۹۶۵۰۴.۵Türkmenbaşi، ترکمنستان
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۲:۵۵:۴۱.۸۳۱.۵۱۴۵۶.۱۹۶۸۴.۰كوهبنان، کرمان
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ ۰۶:۰۳:۲۷.۹۲۸.۱۵۹۵۳.۱۷۰۸۵.۰افزر، فارس
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ ۰۴:۱۲:۰۶.۷۲۹.۵۱۱۵۰.۸۵۳۱۸۴.۷شبانكاره، بوشهر