مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه

Iranian Seismological center
آخرين زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي         منطقه

 

(درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (كيلومتر)    

۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۰۳:۴۴:۱۸.۰

۲۸.۰۷۱۵۷.۳۱۶۱۰۴.۵فارياب، کرمان
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۳:۳۸:۵۵.۳۳۰.۹۸۰۵۱.۱۵۹۸۴.۰مارگون، كهگيلويه وبوير احمد
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۰۸:۳۲:۳۱.۱۳۷.۰۶۰۵۸.۸۴۰۸۵.۲قوچان، خراسان رضوي
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۰۳:۱۵:۱۷.۸۲۷.۲۹۱۵۴.۵۶۶۱۱۴.۲بستك، هرمزگان
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۰۱:۲۵:۲۲.۱۲۷.۲۹۸۵۴.۶۱۸۱۸۴.۰كوخرد، هرمزگان
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۲۰:۱۳:۰۲.۵۳۴.۷۵۸۴۵.۲۷۹۹۴.۵Kifri، عراق
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ۱۵:۳۴:۴۵.۹۳۱.۸۰۶۴۹.۵۸۲۸۴.۲ايذه، خوزستان
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۰۷:۰۵:۱۵.۹۳۴.۲۸۸۵۶.۵۵۶۱۲۴.۲عشق آباد، خراسان جنوبي
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۱۷:۵۸:۵۴.۰۳۴.۴۹۵۶۱.۷۲۸۹۴.۲Zendejan، افغانستان
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۰۲:۵۷:۴۹.۶۲۸.۰۱۶۵۵.۵۶۳۲۰۴.۱درز، فارس
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۰۱:۴۲:۰۸.۴۳۲.۱۸۸۵۶.۱۲۵۸۴.۰بهاباد، يزد
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ ۲۱:۵۷:۳۱.۰۲۸.۲۷۱۵۷.۵۷۴۱۲۴.۲عنبرآباد، کرمان
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ ۱۴:۰۱:۲۸.۳۲۹.۷۳۵۵۰.۷۷۵۱۱۴.۴بندر گناوه، بوشهر
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ۱۹:۲۲:۳۰.۶۲۸.۳۰۲۵۷.۶۷۱۱۹۴.۲عنبرآباد، کرمان
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ۱۶:۵۴:۰۵.۱۲۸.۳۲۰۵۷.۷۰۵۸۴.۹عنبرآباد، کرمان
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۲۰:۴۸:۰۴.۱۲۶.۸۷۷۵۴.۲۹۸۱۷۴.۰جناح، هرمزگان
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۰۵:۱۸:۴۲.۶۴۰.۰۷۳۵۰.۰۵۱۴۰۴.۰Ziğ، آذربایجان
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۲۱:۲۴:۴۴.۲۳۰.۸۲۳۴۹.۵۵۲۹۴.۲رامشير، خوزستان
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۰۲:۰۹:۳۴.۶۳۲.۱۰۳۶۰.۵۹۳۶۴.۶درح، خراسان جنوبي
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۱۳:۰۱:۳۶.۸۲۹.۰۰۸۴۷.۴۸۵۱۰۴.۵Al-Faw، عراق
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰۴:۱۷:۲۳.۸۲۹.۶۶۰۵۰.۵۳۳۷۴.۴بندر گناوه، بوشهر
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰۲:۰۱:۱۸.۹۲۷.۸۳۷۵۱.۹۵۱۱۷۴.۰بندر دير، بوشهر
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۲۲:۰۲:۳۲.۶۲۹.۵۹۷۵۱.۰۷۳۱۷۴.۰شبانكاره، بوشهر
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۹:۳۸:۴۰.۴۲۹.۶۶۵۵۱.۰۵۰۷۴.۰شبانكاره، بوشهر
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۹:۰۴:۱۷.۴۲۹.۶۴۰۵۱.۰۷۴۸۵.۶شبانكاره، بوشهر