مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه

Iranian Seismological center
آخرين زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي         منطقه

 

(درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (كيلومتر)    

۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۸:۱۲:۴۰.۸

۳۵.۱۰۶۴۵.۸۴۴۱۰۴.۹Halubcah، عراق
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۷:۳۹:۵۶.۸۳۵.۰۶۰۴۵.۷۹۲۱۰۶.۰Halubcah، عراق
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۱:۱۲:۵۷.۸۳۰.۷۷۵۵۷.۳۹۵۹۴.۰هجدک، کرمان
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۱۶:۰۸:۲۸.۱۳۰.۷۶۲۵۷.۳۲۳۱۰۴.۴هجدک، کرمان
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۰۵:۲۵:۰۰.۳۳۵.۱۰۰۴۵.۹۳۸۱۰۴.۵Halubcah، عراق
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ ۰۳:۱۱:۵۵.۶۲۷.۰۵۳۶۵.۶۴۵۱۰۵.۳Khuzdar، پاکستان
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ۲۰:۵۶:۰۳.۱۳۰.۷۳۶۵۷.۲۸۴۱۰۴.۰هجدک، کرمان
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ۱۱:۳۲:۰۶.۲۳۴.۵۵۰۴۵.۶۸۶۹۴.۰قصر شيرين، كرمانشاه
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ۱۱:۲۷:۴۱.۰۳۴.۵۳۸۴۵.۶۹۹۸۴.۶قصر شيرين، كرمانشاه
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ۱۱:۲۷:۲۵.۳۲۷.۸۴۱۵۱.۹۲۰۲۰۴.۲بندر دير، بوشهر
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ۰۹:۲۳:۴۳.۷۳۵.۱۰۵۴۵.۸۱۰۸۴.۹Halubcah، عراق
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ۰۴:۵۹:۵۰.۴۳۰.۷۸۹۵۷.۴۱۳۱۶۴.۰هجدک، کرمان
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۸:۵۷:۱۶.۷۳۷.۲۴۸۵۰.۲۳۸۲۴۴.۷لنگرود، گيلان
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۲:۵۳:۴۳.۰۳۰.۷۷۹۵۷.۲۹۲۹۴.۳هجدک، کرمان
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۰:۵۶:۴۲.۷۲۷.۸۵۱۵۱.۹۳۲۱۹۴.۹بندر دير، بوشهر
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۰۶:۲۸:۴۳.۴۳۰.۶۹۴۵۷.۳۷۷۱۱۴.۳هجدک، کرمان
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۰۶:۱۷:۲۴.۸۳۰.۷۴۰۵۷.۲۹۱۹۴.۴هجدک، کرمان
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۰۰:۲۹:۲۱.۲۳۰.۷۶۵۵۷.۲۹۷۱۱۴.۱هجدک، کرمان
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۲۰:۱۱:۱۷.۶۳۰.۶۸۰۵۷.۳۷۳۹۴.۱هجدک، کرمان
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۶:۱۰:۴۶.۲۳۰.۷۴۱۵۷.۳۹۳۹۴.۰هجدک، کرمان
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۵:۲۷:۵۸.۵۳۷.۸۲۵۴۴.۷۶۱۶۴.۵سرو، آذربايجان غربي
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۴:۲۰:۳۹.۸۳۰.۷۰۹۵۷.۳۶۷۸۴.۴هجدک، کرمان
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۴:۱۷:۰۲.۱۳۰.۷۰۱۵۷.۳۴۵۱۴۵.۳هجدک، کرمان
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۰۹:۲۰:۵۵.۶۳۰.۷۳۳۵۷.۴۱۸۸۴.۳هجدک، کرمان
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۰۴:۳۳:۲۸.۸۳۰.۶۹۸۵۷.۳۳۸۸۴.۰هجدک، کرمان