مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه

Iranian Seismological center
آخرين زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي         منطقه

 

(درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (كيلومتر)    

۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰۱:۰۷:۰۳.۵

۲۸.۱۳۷۵۱.۶۳۲۱۲۴.۳آبدان، بوشهر
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۲۲:۱۷:۱۱.۵۲۷.۵۶۵۵۷.۵۳۴۱۸۴.۲نودژ، کرمان
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۲۲:۳۳:۲۱.۸۳۲.۰۵۶۴۹.۸۳۶۱۲۴.۴ايذه، خوزستان
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۲۰:۵۰:۱۴.۵۳۲.۰۱۳۴۹.۸۳۲۱۳۴.۹ايذه، خوزستان
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۷:۱۵:۳۲.۹۳۱.۰۲۰۴۹.۹۸۴۹۴.۰ليكك، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۴:۲۷:۳۸.۵۳۱.۰۲۲۴۹.۹۸۰۹۴.۲ليكك، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰۰:۳۶:۴۸.۳۳۵.۹۵۴۵۳.۲۹۱۶۴.۰شهميرزاد، سمنان
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰۳:۴۴:۱۱.۴۳۸.۴۴۷۴۴.۴۸۹۹۴.۴قطور، آذربايجان غربي
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰۴:۰۸:۳۸.۵۳۷.۷۳۰۴۷.۵۲۸۹۴.۳تركمانچاي، آذربايجان شرقي
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰۵:۲۱:۲۰.۰۲۷.۰۷۴۵۷.۹۳۴۶۰۴.۳چاه داد خدا، کرمان
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۲۱:۲۷:۴۷.۱۲۷.۶۸۰۵۳.۰۴۵۱۶۴.۲علامرودشت، فارس
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۴:۵۸:۳۸.۷۲۹.۶۶۷۵۱.۹۷۱۹۴.۰خانه زنيان، فارس
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۶:۴۸:۲۶.۸۲۷.۰۵۳۵۷.۸۹۷۶۰۴.۰چاه داد خدا، کرمان
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۱:۵۵:۲۳.۰۲۷.۰۶۱۵۷.۹۴۹۶۰۴.۷چاه داد خدا، کرمان
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰۴:۲۸:۴۱.۱۳۸.۴۳۹۴۵.۲۲۲۱۳۴.۰تسوج، آذربايجان شرقي
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰۳:۴۲:۳۱.۹۲۷.۰۶۴۵۷.۸۸۵۴۵۴.۰هشتبندي، هرمزگان
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۹:۳۲:۱۳.۹۲۸.۰۲۲۵۶.۴۲۸۹۴.۲فارغان، هرمزگان
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۰۶:۵۱:۰۴.۷۳۷.۶۶۹۴۷.۴۶۰۷۴.۰تركمانچاي، آذربايجان شرقي
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۰۵:۴۳:۴۵.۵۳۷.۶۷۳۴۷.۴۶۵۷۴.۷تركمانچاي، آذربايجان شرقي
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۷:۲۱:۴۵.۳۳۷.۷۳۲۴۷.۴۰۷۵۴.۸تركمانچاي، آذربايجان شرقي
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰۵:۰۷:۲۷.۵۳۷.۶۷۲۴۷.۴۵۷۹۴.۰تركمانچاي، آذربايجان شرقي
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰۲:۳۷:۱۶.۷۳۶.۸۳۷۴۵.۳۲۷۱۲۴.۵گردكشانه، آذربايجان غربي
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰۲:۱۷:۰۴.۰۳۷.۷۱۲۴۷.۵۲۱۹۵.۹تركمانچاي، آذربايجان شرقي
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۲۱:۳۰:۵۷.۲۲۷.۱۵۰۵۵.۰۸۲۱۷۴.۱رويدر، هرمزگان
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۹:۵۸:۵۲.۲۲۷.۱۸۶۵۴.۹۹۱۱۹۴.۴كوخرد، هرمزگان