مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه

Iranian Seismological center
آخرين زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي         منطقه

 

(درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (كيلومتر)    

۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۱۷:۰۲:۲۸.۱

۲۸.۰۵۴۵۲.۰۷۱۱۰۴.۲ريز، بوشهر
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۱۶:۱۹:۴۲.۹۲۸.۰۷۰۵۲.۰۷۱۱۴۴.۱ريز، بوشهر
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۰۵:۰۷:۱۶.۷۳۴.۲۲۳۵۱.۷۱۲۸۴.۹آران و بيدگل، اصفهان
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۰۹:۳۵:۳۷.۸۳۰.۶۱۹۵۰.۷۹۲۱۳۴.۴چرام، كهگيلويه وبوير احمد
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۰۷:۵۵:۲۸.۸۲۹.۰۲۵۵۰.۱۶۵۹۴.۷جزيره خارك، بوشهر
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۰۶:۵۵:۰۶.۴۳۹.۱۳۷۴۶.۵۶۰۶۴.۵Agarak، ارمنستان
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۰۶:۱۹:۱۹.۵۲۹.۰۹۳۵۰.۱۷۵۹۴.۸جزيره خارك، بوشهر
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۷:۰۵:۳۲.۸۳۰.۳۶۱۵۷.۴۵۶۱۲۵.۱سيرچ، کرمان
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۶:۳۳:۰۳.۲۳۷.۹۳۰۴۴.۷۱۸۶۴.۱سرو، آذربايجان غربي
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۵:۵۵:۱۸.۵۲۹.۰۳۲۵۰.۱۵۱۸۴.۲جزيره خارك، بوشهر
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰۰:۵۱:۵۳.۱۲۵.۲۹۸۶۲.۴۶۳۱۰۴.۵Gwadar، پاکستان
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۲۱:۵۹:۴۸.۳۳۵.۶۲۲۴۴.۸۷۸۱۰۴.۵Camcamal، عراق
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۲۱:۱۶:۴۶.۴۲۸.۳۴۶۵۷.۳۱۴۱۶۴.۰فارياب، کرمان
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۲۲:۱۰:۵۱.۳۳۰.۶۰۶۴۷.۵۶۴۱۷۴.۰Al-Haritah، عراق
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۰۴:۴۵:۳۱.۱۲۸.۰۵۴۵۶.۸۴۸۱۸۴.۱سرگز، هرمزگان
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۱۱:۰۱:۵۶.۳۲۷.۵۹۳۵۶.۲۶۸۱۷۵.۰قلعه قاضي، هرمزگان
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۲۰:۰۶:۱۲.۳۲۷.۵۴۹۵۶.۲۲۵۱۸۴.۶قلعه قاضي، هرمزگان
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۱۱:۵۱:۱۰.۴۳۲.۳۹۹۴۹.۷۶۰۸۴.۶چلگرد، چهارمحال وبختياري
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۰۰:۵۳:۰۳.۶۳۲.۳۷۸۴۹.۷۹۱۸۴.۶چلگرد، چهارمحال وبختياري
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۱۹:۰۴:۵۳.۹۲۷.۵۹۴۵۶.۱۱۰۱۷۴.۰فين، هرمزگان
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۱۲:۴۲:۵۳.۷۲۹.۶۶۸۵۱.۰۵۹۹۴.۱شبانكاره، بوشهر
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۱۳:۱۶:۳۴.۴۳۰.۷۹۱۵۶.۷۵۱۸۴.۳خانوك، کرمان
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۲۲:۲۶:۰۶.۲۳۰.۸۱۹۵۶.۷۶۷۶۴.۶خانوك، کرمان
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۲۱:۰۳:۳۲.۰۲۷.۵۱۳۵۶.۲۰۳۱۹۴.۳فين، هرمزگان
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۰۱:۱۶:۴۷.۸۳۸.۹۲۳۴۳.۵۹۸۱۴۴.۶Erciş، ترکیه