مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه

Iranian Seismological center
آخرين زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي         منطقه

 

(درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (كيلومتر)    

۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۳:۵۴:۱۴.۹

۲۷.۸۴۱۵۷.۱۰۸۱۸۵.۵زيارتعلي، هرمزگان
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۲۱:۰۵:۳۵.۶۳۷.۸۷۸۴۷.۱۰۳۱۲۴.۳شربيان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۸:۰۷:۱۷.۰۳۱.۲۰۰۵۴.۸۹۲۶۵.۲انار، كرمان
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۲۲:۲۲:۳۵.۵۳۷.۶۸۷۵۷.۲۱۵۹۴.۷پيش قلعه، خراسان شمالي
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ۱۵:۵۸:۱۵.۳۲۷.۶۸۰۶۰.۴۶۵۷۴.۱بزمان، سيستان و بلوچستان
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ۰۳:۴۲:۲۰.۸۴۲.۴۱۶۴۸.۷۶۵۶۰۴.۱Derbent، روسیه
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ۱۳:۴۱:۰۸.۲۳۱.۳۱۷۴۹.۲۴۶۱۱۴.۵هفتگل، خوزستان
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ۱۶:۵۵:۱۷.۳۲۸.۷۵۵۵۱.۵۸۶۱۶۴.۳بوشکان، بوشهر
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ۰۹:۰۵:۰۵.۸۳۷.۷۶۱۵۶.۱۴۳۹۴.۰گرماب، خراسان شمالي
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ ۰۷:۴۲:۵۰.۸۲۷.۸۸۳۵۷.۲۱۶۲۱۴.۵زيارتعلي، هرمزگان
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ۱۰:۲۸:۱۷.۲۲۸.۲۶۰۵۵.۳۴۱۲۵۴.۰دوبرجي، فارس
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۱:۵۸:۰۳.۷۲۸.۰۲۵۵۴.۲۵۴۱۹۴.۵بنارويه، فارس
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۲۲:۵۸:۳۷.۹۳۰.۷۳۰۵۷.۳۶۶۷۴.۸هجدک، کرمان
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۰۸:۲۹:۴۶.۷۳۴.۴۴۸۴۷.۶۸۷۹۴.۲صحنه، كرمانشاه
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۱:۰۰:۵۴.۱۲۷.۸۷۹۵۶.۸۶۵۱۷۴.۵سرگز، هرمزگان
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۰۴:۳۸:۱۳.۹۳۰.۶۹۱۵۷.۴۰۲۱۱۵.۳هجدک، کرمان
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ۱۷:۵۶:۰۸.۸۲۷.۸۹۲۵۴.۰۱۸۹۴.۸اوز، فارس
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ ۱۹:۵۴:۰۵.۰۲۹.۰۵۹۵۱.۶۴۸۹۴.۲تنگ ارم، بوشهر
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۰۲:۵۰:۳۱.۹۳۲.۷۱۶۵۹.۰۵۷۹۴.۷خوسف، خراسان جنوبي
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۱۷:۱۸:۵۹.۹۲۹.۰۵۶۵۱.۶۶۳۹۴.۸تنگ ارم، بوشهر
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۱۳:۵۰:۳۲.۵۳۱.۶۳۸۵۶.۰۸۸۸۴.۴بهاباد، يزد
۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۱۰:۴۰:۴۳.۷۲۷.۷۸۵۵۷.۱۷۹۲۵۴.۳زيارتعلي، هرمزگان
۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ۰۷:۳۸:۳۹.۳۲۷.۸۰۵۵۷.۰۸۸۷۴.۲زيارتعلي، هرمزگان
۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ۰۶:۰۰:۲۷.۰۲۷.۸۲۱۵۷.۱۲۷۱۲۵.۴زيارتعلي، هرمزگان
۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۰۳:۴۴:۴۹.۲۳۷.۸۹۱۴۷.۰۹۲۷۴.۹شربيان، آذربايجان شرقي