مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه

Iranian Seismological center
آخرين زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي         منطقه

 

(درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (كيلومتر)    

۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۷:۵۴:۳۱.۷

۳۰.۴۹۲۵۷.۱۲۹۷۴.۲زنگي آباد، کرمان
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۰۱:۴۳:۳۷.۱۲۷.۷۴۰۵۲.۱۳۵۲۰۴.۳بندر كنگان، بوشهر
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۸:۲۰:۰۵.۶۳۸.۶۱۲۴۴.۳۹۵۱۰۴.۴قطور، آذربايجان غربي
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۳:۲۲:۴۵.۶۲۸.۰۶۱۵۳.۳۹۹۱۰۴.۰خنج، فارس
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۴۹:۰۰.۷۳۴.۰۳۶۵۵.۸۷۸۱۰۴.۳خور، اصفهان
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۲۰:۱۲:۲۲.۶۳۸.۹۱۱۴۳.۷۳۷۱۰۴.۴Erciş، ترکیه
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۲۱:۱۷:۲۴.۳۳۱.۴۵۰۵۷.۷۹۳۱۴۵.۰راور، کرمان
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ۱۵:۱۰:۳۶.۱۳۲.۸۲۱۵۵.۷۴۳۱۰۴.۱رباط پشت بادام، يزد
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ۱۲:۲۱:۰۴.۲۳۰.۷۴۶۵۱.۵۸۵۱۰۴.۲ياسوج، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ۰۴:۳۷:۰۶.۳۳۴.۴۳۳۴۵.۹۷۴۸۴.۱سرپل ذهاب، كرمانشاه
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ۲۲:۰۸:۴۵.۳۳۱.۹۷۷۴۸.۸۴۵۶۴.۰شوشتر، خوزستان
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳:۰۴:۱۶.۳۳۱.۷۸۷۵۰.۱۹۳۹۴.۳دهدز، خوزستان
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۲۳:۱۳:۰۹.۶۲۹.۱۷۷۵۹.۷۳۵۱۰۴.۰سرجنگل، سيستان و بلوچستان
۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۹:۱۵:۱۹.۲۳۲.۲۶۲۴۸.۳۸۴۱۰۴.۲ميانرود، خوزستان
۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۶:۰۹:۰۵.۱۳۲.۲۶۲۴۸.۴۱۷۲۵۴.۱ميانرود، خوزستان
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۸:۵۴:۳۹.۱۳۱.۹۴۷۴۸.۶۸۰۱۹۴.۲گوريه، خوزستان
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۸:۴۵:۰۲.۳۳۱.۸۷۴۴۸.۶۴۷۲۳۴.۳گوريه، خوزستان
۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۰۲:۴۰:۳۳.۵۳۸.۴۰۴۴۱.۴۸۴۱۰۴.۱Muş، ترکیه
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۸:۲۱:۰۴.۲۳۶.۶۴۳۵۴.۷۰۸۱۰۴.۰مجن، سمنان
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۶:۰۶:۳۳.۹۳۳.۳۷۹۴۶.۱۸۴۱۸۴.۰صالح آباد، ايلام
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۰۵:۰۱:۵۳.۱۳۴.۸۳۰۴۵.۸۷۹۱۲۴.۴ازگله، كرمانشاه
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۵:۵۲:۵۱.۰۳۲.۲۸۳۴۸.۴۵۶۱۰۴.۲ميانرود، خوزستان
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۰:۱۸:۴۷.۶۳۱.۳۰۶۵۶.۵۱۱۸۴.۰کيانشهر، کرمان
۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ۰۰:۱۶:۴۶.۳۳۲.۱۸۳۵۸.۹۲۰۱۰۴.۴خوسف، خراسان جنوبي
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۰۵:۴۳:۴۴.۷۳۰.۸۲۲۵۱.۵۷۸۸۴.۰سي سخت، كهگيلويه وبوير احمد