مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه

Iranian Seismological center
آخرين زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي         منطقه

 

(درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (كيلومتر)    

۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۳:۲۴:۲۷.۳

۳۲.۴۹۴۴۹.۰۰۹۱۱۴.۰سالند، خوزستان
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ ۰۸:۲۴:۰۴.۰۲۷.۲۲۳۵۴.۶۳۳۱۰۴.۱كوخرد، هرمزگان
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ ۰۶:۳۰:۱۸.۴۳۶.۱۹۱۵۳.۹۱۹۱۰۴.۵كياسر، مازندران
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۴:۳۵:۴۰.۵۳۷.۱۸۲۵۹.۳۲۳۱۲۴.۰حسن آباد لائين نو، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۶:۳۵:۳۱.۸۴۰.۰۳۱۵۲.۰۲۶۵۰۴.۴Türkmenbaşi، ترکمنستان
۱۳۹۶/۰۳/۲۶ ۱۸:۱۱:۱۳.۶۴۰.۵۹۳۴۷.۶۵۴۴۵۴.۲Ucar، آذربایجان
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۴:۴۴:۴۷.۲۲۶.۸۵۹۵۶.۰۰۴۱۵۴.۰سوزا، هرمزگان
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۰۸:۳۷:۰۴.۴۲۹.۸۵۳۵۹.۰۰۴۲۱۴.۶كشيت، کرمان
۱۳۹۶/۰۳/۱۸ ۱۲:۴۵:۱۹.۳۳۵.۷۰۳۴۸.۹۳۱۱۴۴.۰آوج، قزوين
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۲۲:۵۵:۴۱.۶۴۱.۴۰۱۴۵.۸۱۷۲۱۴.۷Vurğun، آذربایجان
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۱۴:۴۷:۲۶.۵۳۹.۸۰۲۵۲.۵۴۰۱۰۴.۴Türkmenbaşi، ترکمنستان
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۰۴:۰۴:۴۶.۷۳۵.۵۷۴۵۸.۳۴۰۱۹۴.۱ريوش، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۲۲:۴۲:۲۷.۶۳۰.۸۳۵۵۱.۷۶۳۸۴.۷ياسوج، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۶/۰۳/۱۲ ۲۰:۳۹:۵۳.۹۳۱.۶۸۳۴۶.۱۱۳۸۴.۶Ar-Rifaee، عراق
۱۳۹۶/۰۳/۱۲ ۱۰:۴۵:۲۰.۰۴۱.۰۵۳۴۷.۳۶۵۱۳۴.۲Şəki، آذربایجان
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ۱۸:۰۳:۲۰.۲۴۰.۸۴۳۵۱.۵۴۲۴۰۴.۰Çilov، آذربایجان
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۰۷:۳۰:۱۲.۶۳۷.۷۲۳۴۷.۴۹۴۷۴.۰تركمنچاي، آذربايجان شرقي
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۰۳:۳۷:۱۴.۰۳۵.۹۱۶۵۳.۲۵۲۸۴.۰شهميرزاد، سمنان
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۰۰:۲۱:۵۸.۴۳۵.۸۴۵۶۰.۴۹۵۶۴.۰مزدآوند، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۲۰:۵۲:۵۱.۳۳۵.۵۶۷۵۸.۳۷۹۷۴.۶ريوش، خراسان رضوي
۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۱۵:۵۷:۲۴.۵۳۷.۶۲۴۵۷.۲۳۶۸۴.۱بجنورد، خراسان شمالي
۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۲۲:۳۰:۵۹.۳۳۷.۶۵۱۵۷.۲۲۰۸۵.۷پيش قلعه، خراسان شمالي
۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ۰۷:۵۴:۲۰.۳۳۹.۷۵۴۴۸.۳۷۲۵۰۵.۰Saatlı، آذربایجان
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۰۶:۱۸:۱۱.۷۳۱.۲۲۳۵۷.۱۳۷۹۴.۷راور، کرمان
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۱۰:۵۳:۴۳.۶۳۵.۷۵۱۶۰.۴۲۸۶۴.۴سفيد سنگ، خراسان رضوي