مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه

Iranian Seismological center
آخرين زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي         منطقه

 

(درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (كيلومتر)    

۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۸:۴۴:۴۹.۰

۳۴.۱۹۷۴۸.۴۳۲۱۲۴.۱نهاوند، همدان
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۸:۲۳:۳۵.۱۲۶.۴۹۸۶۱.۴۷۵۱۹۴.۵پارود، سيستان و بلوچستان
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۰۶:۴۶:۵۵.۷۳۴.۴۶۰۴۵.۵۳۳۱۰۴.۹قصر شيرين، كرمانشاه
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۰۳:۲۳:۰۰.۲۳۰.۷۶۱۵۷.۴۴۷۱۰۴.۴هجدک، کرمان
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۰۶:۱۲:۴۹.۱۳۲.۰۱۵۵۰.۶۲۴۱۰۴.۶اردل، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۰۳:۱۹:۲۴.۱۳۴.۶۰۹۴۶.۲۵۵۸۴.۴تازه آباد، كرمانشاه
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۶:۵۳:۳۸.۲۲۸.۸۸۴۵۷.۳۹۰۱۲۰۴.۴درب بهشت، کرمان
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۴:۳۳:۱۲.۹۲۹.۷۷۵۵۱.۵۰۳۸۴.۱قائميه، فارس
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۲:۵۵:۲۱.۸۳۶.۶۶۵۵۲.۹۵۰۱۰۴.۱كوهي خيل، مازندران
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۰۳:۴۴:۰۹.۹۲۷.۰۲۹۵۷.۵۴۹۱۹۴.۲هشتبندي، هرمزگان
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۱:۴۷:۵۲.۹۳۲.۹۹۸۴۶.۰۰۴۹۴.۰مهران، ايلام
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۸:۵۲:۵۸.۶۲۹.۴۵۲۵۲.۰۱۷۱۲۴.۷بالاده، فارس
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۲:۰۴:۴۴.۱۳۶.۶۴۸۵۲.۹۸۴۱۶۴.۷جويبار، مازندران
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ۰۳:۲۷:۴۸.۳۴۰.۵۹۰۴۸.۸۱۲۱۹۴.۰Mərəzə، آذربایجان
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ۲۳:۵۹:۱۹.۳۳۳.۶۹۳۴۵.۶۷۳۸۴.۳سومار، كرمانشاه
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ۱۷:۱۱:۰۴.۶۳۳.۶۷۶۴۸.۸۵۸۵۴.۱چالان چولان، لرستان
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۱:۵۱:۲۸.۷۳۳.۵۱۵۵۳.۱۱۲۸۴.۰زواره، اصفهان
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ۰۷:۲۲:۱۱.۸۳۴.۴۸۵۶۱.۴۴۵۱۷۴.۳Gurian، افغانستان
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ۰۴:۱۹:۰۰.۵۳۰.۸۲۷۵۷.۳۱۹۷۴.۵هجدک، کرمان
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ۲۱:۳۵:۱۰.۲۳۴.۶۱۲۴۶.۱۹۵۹۴.۱تازه آباد، كرمانشاه
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۴:۲۳:۵۴.۲۳۴.۴۵۵۴۵.۷۹۴۶۴.۰سرپل ذهاب، كرمانشاه
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۲۰:۰۵:۳۸.۶۲۸.۲۱۰۵۹.۴۰۷۹۴.۰مسجد حضرت ابوالفضل، سيستان و بلوچستان
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۱۱:۰۸:۴۰.۵۲۸.۲۵۷۵۹.۴۲۲۸۴.۳مسجد حضرت ابوالفضل، سيستان و بلوچستان
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۱۰:۵۳:۳۵.۳۲۸.۱۵۶۵۹.۴۶۰۸۵.۷مسجد حضرت ابوالفضل، سيستان و بلوچستان
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۰۱:۵۳:۴۳.۶۳۴.۸۱۲۶۱.۰۲۰۱۱۴.۰Eslam Qaleh، افغانستان