مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه

Iranian Seismological center
آخرين زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي         منطقه

 

(درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (كيلومتر)    

۱۳۹۶/۰۱/۰۵ ۱۲:۰۸:۳۸.۹

۲۸.۳۶۰۵۷.۲۶۴۲۰۴.۳فارياب، کرمان
۱۳۹۶/۰۱/۰۴ ۱۸:۰۹:۵۳.۳۳۳.۹۱۹۴۶.۸۲۶۸۴.۱حميل، كرمانشاه
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ ۰۲:۱۳:۴۹.۳۲۹.۱۶۲۵۸.۳۹۰۱۱۴.۳بم، كرمان
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۲:۴۷:۱۳.۱۳۶.۶۱۸۵۳.۱۸۲۸۴.۱سورك، مازندران
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۰۳:۱۶:۵۰.۳۳۵.۶۸۳۴۹.۰۷۰۱۰۴.۲آوج، قزوين
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ ۱۸:۲۵:۳۱.۰۳۸.۳۰۹۵۵.۴۵۹۱۰۴.۴مراوه تپه، گلستان
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ ۰۳:۴۵:۲۲.۵۲۹.۶۶۷۵۱.۵۱۷۱۳۴.۰كازرون، فارس
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ ۰۳:۳۲:۵۶.۵۲۹.۶۶۷۵۱.۴۷۴۱۰۴.۳كنار تخته، فارس
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۲۲:۱۲:۵۴.۹۲۹.۶۶۵۵۱.۴۹۷۱۲۴.۰كازرون، فارس
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۰۸:۱۴:۳۷.۵۳۸.۳۳۴۵۵.۴۹۸۹۴.۰مراوه تپه، گلستان
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۰۷:۳۵:۲۲.۳۳۸.۳۵۴۵۵.۴۵۱۱۷۴.۱مراوه تپه، گلستان
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۲۲:۳۸:۰۸.۹۳۶.۷۲۹۵۴.۸۳۹۹۴.۱علي آباد، گلستان
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۱۴:۰۳:۴۰.۱۳۴.۹۴۷۴۶.۸۳۳۶۴.۰كامياران، كردستان
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ ۲۲:۳۸:۱۲.۳۳۹.۶۸۰۵۴.۰۹۵۳۰۴.۰Balkanabat، ترکمنستان
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۱۹:۵۹:۲۴.۸۳۰.۴۳۴۵۰.۶۱۷۱۵۴.۱دوگنبدان، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۴:۲۴:۰۵.۹۳۹.۰۱۷۵۴.۸۷۵۹۴.۱Gumdag، ترکمنستان
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۰۵:۲۷:۱۸.۸۲۷.۹۳۶۵۷.۷۱۴۲۸۴.۱كهنوج، کرمان
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۱۹:۰۷:۲۵.۹۲۹.۶۴۵۵۱.۵۳۰۱۳۴.۲كازرون، فارس
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ ۱۵:۵۷:۳۱.۷۳۹.۷۷۷۴۲.۵۳۲۴۴.۴Karaköse، ترکیه
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ ۱۱:۵۲:۵۴.۸۲۵.۵۵۴۶۳.۴۲۲۱۰۴.۱Turbat، پاکستان
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۴:۳۲:۳۱.۱۲۴.۹۴۴۶۳.۵۷۰۱۰۵.۴Turbat، پاکستان
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۰۱:۳۳:۵۰.۳۲۵.۲۰۵۶۳.۲۵۱۱۰۶.۱Turbat، پاکستان
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۱۷:۱۶:۳۷.۱۴۰.۲۵۳۵۰.۴۹۷۶۵۴.۷Neft Daşları، آذربایجان
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۱۶:۲۴:۳۰.۸۳۹.۲۶۷۵۴.۷۰۱۲۰۴.۵Gumdag، ترکمنستان
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۲۳:۱۷:۲۶.۹۳۹.۲۶۴۵۴.۷۲۹۱۰۴.۰Gumdag، ترکمنستان