مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه

Iranian Seismological center
آخرين زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي         منطقه

 

(درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (كيلومتر)    

۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۴:۱۸:۳۹.۵

۳۰.۷۱۵۵۷.۲۶۰۷۴.۱هجدک، کرمان
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ۰۱:۰۱:۳۹.۸۳۶.۱۷۹۴۵.۱۰۰۱۰۴.۱Qalat Dizah، عراق
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۲۲:۵۰:۴۵.۶۳۶.۲۰۲۴۴.۹۸۴۱۰۴.۶Qalat Dizah، عراق
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۴:۳۲:۰۰.۴۳۴.۳۹۹۴۵.۳۱۲۱۳۴.۴Khanaqin، عراق
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۰۲:۰۲:۱۱.۹۳۶.۸۳۲۵۵.۳۰۰۱۰۴.۳كلاته خيج، سمنان
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ۲۱:۵۱:۵۸.۲۳۳.۶۲۲۴۵.۶۲۰۱۰۴.۱سومار، كرمانشاه
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ۱۷:۵۴:۱۵.۹۳۱.۹۴۵۴۸.۷۱۸۱۰۴.۱گوريه، خوزستان
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۰۳:۲۹:۲۱.۴۳۰.۷۲۸۵۷.۳۴۶۹۴.۰هجدک، کرمان
۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ۰۸:۳۸:۳۹.۲۳۰.۷۵۱۵۷.۴۰۲۱۰۴.۶هجدک، کرمان
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۰۳:۱۹:۴۰.۸۳۰.۷۹۱۵۷.۳۲۰۱۰۴.۵هجدک، کرمان
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۷:۴۶:۳۶.۹۳۰.۶۶۲۵۷.۳۹۴۹۴.۱هجدک، کرمان
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۲:۱۱:۳۸.۵۳۱.۸۴۳۵۶.۶۸۶۱۰۴.۲كوهبنان، کرمان
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۱۳:۱۲:۵۷.۴۳۴.۷۹۱۴۵.۷۱۱۸۴.۰ازگله، كرمانشاه
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۲۳:۰۶:۱۷.۵۲۹.۵۶۵۵۱.۳۴۱۱۱۴.۱خشت، فارس
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۶:۰۹:۵۸.۲۳۵.۸۹۴۵۳.۰۶۱۸۴.۱پل سفيد، مازندران
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۴:۳۱:۳۹.۷۲۲.۵۴۲۶۱.۵۶۲۱۰۴.۲Gwadar، پاکستان
۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ۲۳:۴۷:۳۴.۴۳۳.۶۷۵۴۵.۶۱۱۸۴.۴سومار، كرمانشاه
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۲۰:۴۷:۳۸.۴۲۷.۲۴۲۵۷.۴۸۱۲۰۴.۱هشتبندي، هرمزگان
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۰۷:۱۵:۱۳.۴۳۳.۵۶۶۴۶.۸۵۳۱۱۴.۴لومار، ايلام
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۲:۳۷:۲۹.۸۳۶.۰۲۴۴۵.۸۶۳۷۴.۲بانه، كردستان
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۰۹:۱۵:۳۹.۰۳۴.۵۴۸۴۵.۵۸۶۱۶۴.۱قصر شيرين، كرمانشاه
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۰۵:۴۹:۳۷.۶۳۴.۵۲۸۴۵.۵۴۷۱۷۴.۱قصر شيرين، كرمانشاه
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۰۱:۴۷:۵۵.۶۳۳.۷۲۰۴۵.۵۸۷۱۰۵.۰سومار، كرمانشاه
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۲۳:۰۰:۱۳.۲۲۸.۶۰۸۵۲.۱۶۲۱۰۴.۳دهرم، فارس
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۲۰:۱۸:۴۲.۱۳۴.۵۷۴۴۵.۶۹۲۸۴.۰قصر شيرين، كرمانشاه