مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه

Iranian Seismological center
آخرين زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي         منطقه

 

(درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (كيلومتر)    

۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۲۳:۴۱:۳۸.۵

۳۸.۰۸۷۵۶.۰۱۹۱۰۴.۸مراوه تپه، گلستان
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۰۷:۴۳:۵۷.۶۲۷.۱۱۷۵۳.۵۶۷۱۶۴.۴اشكنان، فارس
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۰۴:۵۰:۳۶.۷۲۷.۱۶۰۵۳.۵۵۸۲۰۴.۰اشكنان، فارس
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۴:۴۰:۰۴.۷۳۶.۳۷۴۵۴.۵۴۲۱۰۴.۱مجن، سمنان
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۰۹:۱۲:۱۸.۰۳۶.۳۶۱۵۴.۵۱۲۱۰۴.۰مجن، سمنان
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۰۲:۱۱:۰۹.۴۲۷.۵۴۶۵۹.۵۱۶۱۳۴.۵گلمورتي، سيستان و بلوچستان
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۳:۳۶:۱۳.۲۳۱.۲۴۶۴۹.۷۸۰۶۴.۰ميداود، خوزستان
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۰۲:۴۸:۲۳.۳۳۵.۵۸۷۴۵.۰۵۵۶۴.۶Camcamal، عراق
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۱۴:۰۹:۲۹.۵۳۱.۹۱۷۴۹.۰۲۳۱۱۴.۴شوشتر، خوزستان
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۰۷:۳۵:۴۳.۷۲۷.۱۳۱۵۳.۵۱۷۲۲۴.۲اشكنان، فارس
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۲۱:۲۱:۵۵.۸۳۹.۹۷۱۴۸.۳۹۲۵۰۴.۲Saatlı، آذربایجان
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ۱۵:۴۶:۴۳.۷۴۲.۰۶۹۴۹.۱۳۴۸۰۴.۴Muxtədır، آذربایجان
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ۰۳:۴۱:۳۸.۴۲۹.۱۲۹۵۱.۲۹۴۹۴.۱برازجان، بوشهر
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۱۷:۲۱:۱۴.۴۳۲.۴۶۴۴۸.۷۶۹۱۱۴.۰سالند، خوزستان
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۰۱:۰۴:۴۹.۶۳۲.۲۴۶۵۵.۹۳۵۸۵.۲بهاباد، يزد
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۵:۰۴:۱۵.۴۳۵.۷۲۳۴۸.۹۷۲۶۵.۴آوج، قزوين
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۲۰:۵۵:۲۳.۱۳۴.۸۴۷۴۵.۳۴۳۸۴.۲Kifri، عراق
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۲۰:۵۳:۵۷.۹۳۴.۷۶۱۴۵.۳۳۶۱۲۴.۲Kifri، عراق
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۴:۳۶:۱۹.۱۲۷.۳۱۶۵۴.۵۸۷۲۳۴.۲بستك، هرمزگان
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۵:۱۷:۱۱.۹۳۹.۴۴۰۵۲.۰۳۷۱۰۵.۰Türkmenbaşi، ترکمنستان
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱۸:۵۶:۲۶.۱۲۷.۹۸۱۵۶.۴۱۲۹۴.۲فارغان، هرمزگان
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۲۰:۳۳:۱۳.۵۳۸.۰۴۹۵۶.۰۰۲۹۴.۱مراوه تپه، گلستان
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۰۰:۲۶:۲۳.۸۳۱.۲۷۳۵۶.۵۸۳۵۴.۰راور، کرمان
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۰۷:۳۸:۰۰.۸۳۱.۶۰۴۵۱.۰۸۴۵۴.۸آلونيه، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۰۲:۵۳:۳۷.۵۲۸.۸۸۷۵۱.۳۴۲۸۴.۲اهرم، بوشهر