مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه

Iranian Seismological center
آخرين زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي         منطقه

 

(درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (كيلومتر)    

۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲۰:۵۱:۲۳.۹

۳۲.۳۵۰۴۹.۷۲۷۸۴.۷قلعه خواجه، خوزستان
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۲:۴۹:۳۵.۱۲۸.۲۴۷۵۴.۶۵۴۲۰۴.۱مزايجان، فارس
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰۱:۲۸:۲۳.۹۳۶.۶۶۳۵۳.۸۷۷۸۴.۰نوكنده، گلستان
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۲۱:۵۷:۲۳.۴۲۸.۴۴۴۵۳.۶۴۷۱۱۴.۱جهرم، فارس
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰۳:۳۴:۲۳.۶۳۴.۶۳۳۴۶.۳۲۳۸۴.۰تازه آباد، كرمانشاه
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰۴:۰۵:۳۰.۹۳۳.۱۴۵۴۷.۵۲۱۸۴.۰دره شهر، ايلام
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۲:۳۱:۵۸.۲۳۱.۹۸۴۴۹.۷۹۳۱۲۴.۶ايذه، خوزستان
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۰:۵۴:۲۲.۳۳۲.۰۱۹۴۹.۸۴۹۱۱۴.۰ايذه، خوزستان
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۱:۵۴:۱۲.۶۲۹.۸۷۲۵۷.۷۶۲۸۴.۱گلباف، کرمان
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۲۳:۵۹:۵۴.۲۳۵.۳۱۳۴۶.۲۸۲۵۴.۴سرو آباد، كردستان
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰۰:۳۳:۲۳.۲۲۷.۶۶۱۵۶.۴۸۲۹۴.۳تخت، هرمزگان
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲۱:۲۸:۴۷.۶۳۶.۵۳۸۴۹.۹۲۹۸۴.۶جيرنده، گيلان
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲۱:۲۵:۴۱.۵۲۷.۶۶۴۵۶.۵۳۲۷۴.۵تخت، هرمزگان
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۷:۲۶:۵۵.۱۳۱.۴۳۷۵۱.۳۰۴۵۴.۴ونك، اصفهان
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲۰:۰۳:۴۳.۲۳۸.۹۵۲۴۴.۳۰۳۶۴.۲سيه چشمه، آذربايجان غربي
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۲۱:۳۲:۲۷.۸۳۰.۲۶۷۵۷.۵۱۲۹۴.۱سيرچ، کرمان
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۴:۲۶:۰۱.۳۳۸.۵۶۷۴۴.۲۴۰۷۴.۰قطور، آذربايجان غربي
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۲۳:۴۳:۴۵.۵۲۶.۸۷۷۵۵.۷۰۴۱۷۴.۰لافت، هرمزگان
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۵:۲۳:۲۷.۱۲۶.۷۶۷۵۵.۶۴۹۱۸۴.۵لافت، هرمزگان
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۲۳:۱۷:۰۲.۹۲۶.۹۶۰۵۹.۸۴۰۴۰۴.۷اسپكه، سيستان و بلوچستان
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰۰:۳۵:۳۳.۱۲۷.۸۸۴۵۶.۷۳۰۲۰۴.۱سرگز، هرمزگان
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۵:۲۵:۰۵.۶۳۷.۹۷۶۴۶.۵۹۸۹۴.۲باسمنج، آذربايجان شرقي
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰۴:۰۱:۰۸.۶۳۴.۹۲۵۵۶.۵۳۷۱۵۴.۵عشق آباد، خراسان جنوبي
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰۰:۲۱:۱۸.۲۳۰.۵۸۰۵۰.۷۸۱۲۰۵.۲چرام، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰۴:۵۶:۰۶.۲۳۴.۵۹۰۴۶.۲۲۳۸۴.۱تازه آباد، كرمانشاه