مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

آخرين زمين‌لرزه‌ها

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


گزارش آماری زمینلرزه ها در فروردین‌ماه 1396 شبكه

شبكه‌هاي لرزه‌نگاري مرکز لرزه‌نگاری کشوری در فروردین‌ماه 1395، تعداد نزديك به 2050 زمین‌لرزه رخ داده در ايران و نواحي مرزي را ثبت و تعيين محل كرده‌اند. نمودار فراوانی زمین‌لرزه‌ها براساس بزرگی و رو‌مركز زمين‌لرزه‌هاي ثبت شده در شكل‌هاي زير نمايش داده شده‌است.

در اين ماه تعداد 26 زمین‌لرزه با بزرگی بیش از 4.0 در داخل كشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است كه بزرگ‌ترين آن‌ها در تاريخ 1396/01/16 با بزرگي6.0 حوالي سفیدسنگ واقع در استان خراسان رضوی، رخ داده است.

شكل 1- فراوانی زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور بر اساس بزرگی در فروردین‌ماه 1396

  

شكل 2- نقشه رومركز زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور در فروردینماه 1396