با توجه به افزایش ناگهانی تعداد کاربران، دسترسی به وبسایت مرکز لرزه‌نگاری کشوری محدود شده است. کاربران محترم می‌توانند از کانال تلگرام مرکز لرزه‌نگاری کشوری جهت آگاهی از زمین‌لرزه‌های بزرگتر از 3.5 استفاده نمایند. لینک اتصال به کانال تلگرام

10 زمینلرزه اخیر ایران و نواحی مجاور با بزرگی 3.0 و بالاتر

Origin Time Origin Time Latitude Longitude Depth Magnitude Region
(UTC) (Local) (deg-N) (deg-E) (km)
2017/10/24 02:14:31 ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۵:۴۴:۳۱33.7346.9083.0توحيد, ايلام
2017/10/23 23:45:28 ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۳:۱۵:۲۸39.6554.53104.2Balkanabat, ترکمنستان *
2017/10/23 20:50:10 ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۰:۲۰:۱۰32.4655.4983.3ساغند, يزد
2017/10/23 20:12:49 ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۲۳:۴۲:۴۹27.9057.17133.2زيارتعلي, هرمزگان
2017/10/23 20:00:46 ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۲۳:۳۰:۴۶27.9257.22103.5فارياب, کرمان
2017/10/23 18:58:55 ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۲۲:۲۸:۵۵27.5656.80283.4تخت, هرمزگان
2017/10/23 14:48:51 ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۸:۱۸:۵۱27.8657.26203.5زيارتعلي, هرمزگان
2017/10/23 06:31:38 ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۰:۰۱:۳۸27.9457.2393.0فارياب, کرمان
2017/10/23 02:19:57 ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۵:۴۹:۵۷27.8957.27283.4زيارتعلي, هرمزگان
2017/10/23 01:56:14 ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۵:۲۶:۱۴27.8257.29283.3زيارتعلي, هرمزگان
* گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس از بازبینی تغییر خواهند کرد.
✓ مشخصات زمینلرزه بازبینی شده است.