مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


دريافت پيامك زمين‌لرزه‌هاي كشورNew Page 1

مركز لرزهنگاري كشوري به منظور اطلاعرساني رويداد زمينلرزههاي كشور، با همكاري همراه اول (شرکت پردیس اول)، امكان دريافت اطلاعات زلزلههاي كشور با بزرگي 3.5 و بالاتر را براي مشتركين اين اپراتور فراهم كرده است.

مشتركين همراه اول ميتوانند با ارسال پیش شماره قدیم تلفن مركز استان مورد نظر خود به شماره ٢٠١٢٣، اطلاعات زمينلرزههاي اين استان و استانهاي همجوار آن را دريافت نمايند. به عنوان مثال، در صورت ارسال پيش شماره قدیم شهر تبريز (٠٤١١) از طريق پيامك به شماره ٢٠١٢٣، اطلاعات زمينلرزههاي با بزرگي 3.5 و بالاتر استان آذربايجان شرقي و استانهاي آذربايجان غربي، زنجان و اردبيل را دريافت خواهيد كرد. همچنين، با ارسال كد ٠٠٩٨، اطلاعات زمینلرزه های با بزرگي 3.5 و بالاتر سراسر كشور براي شما ارسال خواهد شد.

هزينه اشتراك سرويس مذكور، ١٠٠ تومان به ازاي دريافت هر تعداد پيامك در هر روز است. به اين معني كه در صورت دريافت يك يا چند پيامک در يك روز، تنها مبلغ ١٠٠ تومان از حساب مشترك كسر ميگردد. بديهي است كه هزينه مورد نظر تنها درصورت دريافت پيامك محاسبه ميگردد.

در صورتي كه پس از فعالسازي اين سامانه، مايل به ادامه دريافت پيامك زمينلرزهها نبوديد، میتوانید با ارسال عبارت لرزه خاموش  و یا larze off به شماره ٢٠١٢٣، سامانه را غيرفعال نمایید.