10 زمینلرزه اخیر ایران و نواحی مجاور با بزرگی 3.0 و بالاتر

Origin Time Origin Time Latitude Longitude Depth Magnitude Region
(UTC) (Local) (deg-N) (deg-E) (km)
2019/03/26 01:50:56 ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۰۶:۲۰:۵۶26.9955.6833.0بندر خمير, هرمزگان
2019/03/26 01:22:25 ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۰۵:۵۲:۲۵38.7449.02213.2Aşağı Nüvədi, آذربایجان
2019/03/26 01:06:06 ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۰۵:۳۶:۰۶36.1845.5273.3سردشت, آذربايجان غربي
2019/03/25 05:47:11 ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۰:۱۷:۱۱27.6252.7953.0مهر, فارس
2019/03/25 04:06:27 ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۰۸:۳۶:۲۷37.2555.73103.5دوزين, گلستان
2019/03/25 03:18:29 ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۰۷:۴۸:۲۹29.0658.3483.0بم, كرمان
2019/03/24 22:12:38 ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۰۲:۴۲:۳۸34.1545.6553.0گيلانغرب, كرمانشاه
2019/03/24 16:18:18 ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۲۰:۴۸:۱۸38.9543.32103.4Erciş, ترکیه
2019/03/24 07:12:24 ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۱۱:۴۲:۲۴28.6155.04103.8رستاق, فارس
2019/03/24 05:05:46 ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۰۹:۳۵:۴۶38.5544.4453.3قطور, آذربايجان غربي
* گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس از بازبینی تغییر خواهند کرد.
✓ مشخصات زمینلرزه بازبینی شده است.