مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

گزارشات

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2014-02-14_21:23:3930.83956.78010.03.4
2014-02-13_22:40:4528.87257.26318.02.8
2014-02-13_11:21:4230.97556.38110.02.5
2014-02-09_22:22:2729.72157.37412.02.5
2014-02-09_02:07:0730.31257.39211.92.5
2014-02-08_15:34:3031.80355.60212.12.9
2014-02-08_09:32:1429.90455.86614.02.6
2014-02-07_09:18:4931.63156.0947.82.5