مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2013-04-09_11:52:4928.46751.56811.36.3
2013-04-08_12:30:4229.44051.3716.02.7
2013-04-08_11:38:1329.38053.45425.12.8
2013-04-08_10:27:5530.02951.55010.02.5
2013-04-07_04:33:5928.47651.55710.04.2
2013-04-06_01:59:0128.12653.10517.02.8
2013-04-03_15:35:1129.34350.32710.83.2
2013-04-03_00:18:4028.83251.04918.42.5
2013-04-02_00:54:4630.35150.20810.03.1