مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2013-02-04_12:04:5527.84156.51018.02.6
2013-02-04_06:08:2527.69556.63013.43.2
2013-02-03_17:46:5827.68256.50419.74.3
2013-02-02_02:58:1827.84956.55010.03.0
2013-01-29_06:41:2327.33657.23510.02.6
2013-01-29_06:38:0327.38257.26610.02.6
2013-01-29_06:08:5827.38057.25710.02.6