مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

گزارشات

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2022-08-02_20:49:4727.63056.22410.02.8
2022-08-01_14:35:4526.84655.39611.53.3
2022-08-01_13:01:2026.85655.36511.73.7
2022-08-01_06:06:3726.96355.40113.62.9
2022-07-31_16:37:2627.30854.45216.52.9
2022-07-31_16:27:1827.37154.44110.02.9
2022-07-31_11:44:1826.79155.21311.03.7
2022-07-31_05:23:1526.93655.37413.62.9
2022-07-30_18:51:4426.66254.38617.12.7
2022-07-30_04:45:1226.96054.68211.92.9
2022-07-28_02:53:2528.15054.37610.02.9
2022-07-27_21:26:4626.82355.23010.02.8
2022-07-27_13:15:5226.73855.2979.13.5