مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2021-11-25_12:06:2329.67750.47510.02.9
2021-11-24_08:01:1431.32749.41110.02.6
2021-11-24_06:44:4030.79250.0708.32.9
2021-11-23_09:35:1729.74751.23613.02.9
2021-11-23_00:59:3629.51450.99310.02.6
2021-11-20_03:21:5229.58650.79925.92.9
2021-11-20_01:05:0729.65552.02410.02.5
2021-11-19_23:05:3329.68752.00413.72.8
2021-11-18_08:49:2330.10251.8088.02.8