مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2021-09-08_05:11:5131.71551.1748.02.5
2021-09-07_23:39:4830.32850.8199.92.9
2021-09-05_23:42:4431.20349.83818.03.2
2021-09-05_16:03:5830.17451.9908.02.8
2021-09-05_10:03:3431.20149.86614.93.5
2021-09-05_06:47:0732.10249.44110.02.6