مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2020-10-14_19:45:5927.30354.5978.82.8
2020-10-14_18:18:3227.59956.59414.03.2
2020-10-14_17:51:2527.28054.59716.63.3
2020-10-14_14:49:4727.28354.60815.33.2
2020-10-14_11:06:1927.31654.58722.64.2
2020-10-12_01:48:0627.25954.60610.02.8
2020-10-09_15:26:2627.98156.4129.14.2
2020-10-07_15:34:1028.30552.7178.92.8