مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2020-07-30_17:34:5327.64354.9775.02.9
2020-07-29_20:16:5728.33253.49310.02.8
2020-07-29_05:25:2127.65153.3648.42.7
2020-07-28_23:10:2227.65753.5297.03.6
2020-07-28_20:37:3627.71353.37010.42.8
2020-07-28_03:12:5827.71253.31010.02.9
2020-07-27_19:14:2327.67653.26310.02.8
2020-07-27_11:12:3426.87156.1367.84.4
2020-07-27_04:06:4727.68553.41310.02.7
2020-07-26_19:07:5627.33955.8789.42.5
2020-07-26_06:23:2426.88956.1709.23.6
2020-07-26_06:06:3228.20756.0957.73.5
2020-07-26_01:34:0127.39355.77912.82.7
2020-07-25_17:47:0826.89156.14814.13.9
2020-07-24_04:14:1427.79553.26011.32.8
2020-07-23_23:28:3526.50753.4698.23.3
2020-07-23_20:56:4026.59953.60710.93.2
2020-07-23_20:53:1526.81854.06310.02.9
2020-07-23_09:59:2129.33555.21312.02.8
2020-07-23_05:21:5527.77653.3579.22.5