مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2020-07-27_11:12:3426.87156.1367.84.4
2020-07-26_19:07:5627.33955.8789.42.5
2020-07-26_06:23:2426.88956.1709.23.6
2020-07-26_06:06:3228.20756.0957.73.5
2020-07-26_01:34:0127.39355.77912.82.7
2020-07-25_17:47:0826.89156.14814.13.9
2020-07-23_03:55:1727.79857.75413.32.5
2020-07-22_18:32:4226.74954.1987.93.2