مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2020-05-19_06:43:4026.81754.8579.03.4
2020-05-19_04:32:1026.63654.58914.63.6
2020-05-18_07:03:1727.69153.1228.03.3
2020-05-17_02:10:4427.74253.11110.02.7
2020-05-16_22:41:0927.69453.0907.13.1
2020-05-16_18:20:2327.67553.0588.03.4
2020-05-16_18:17:3627.72053.0855.03.1
2020-05-15_10:42:5227.07154.59616.42.9
2020-05-15_01:26:5427.23553.80611.93.3
2020-05-12_13:50:5127.76453.6205.03.7