مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2020-05-15_10:42:5227.07154.59616.42.9
2020-05-15_01:26:5427.23553.80611.93.3
2020-05-14_17:42:5428.76352.7535.42.9
2020-05-12_13:50:5127.76453.6205.03.7
2020-05-11_02:06:4927.63653.4075.03.1
2020-05-09_03:08:0728.32754.16611.33.4
2020-05-08_22:59:1326.99853.33810.02.9