مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2020-02-14_07:56:5127.34656.25225.82.6
2020-02-12_23:39:0726.98455.86911.83.6
2020-02-12_19:41:1426.99555.87715.53.8
2020-02-11_11:26:1829.02557.2568.02.5
2020-02-11_05:08:5428.00257.04210.02.7
2020-02-10_08:24:5627.20656.2796.83.0
2020-02-09_15:19:2527.27857.8135.03.2