مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2020-01-13_02:03:1131.97849.8569.13.1
2020-01-12_02:50:3531.68649.6509.03.8
2020-01-11_14:29:1730.42650.5728.33.4
2020-01-11_14:24:1530.93349.05110.82.8
2020-01-10_16:13:2332.10549.11014.82.5
2020-01-10_12:39:1631.66851.21110.02.9
2020-01-10_10:36:5831.07050.17911.43.1
2020-01-07_18:25:2432.30048.80916.32.8
2020-01-07_11:39:4531.91049.8396.03.3
2020-01-06_11:32:4333.24748.1855.03.4