مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2019-12-02_12:51:2433.55347.1568.23.5
2019-11-30_11:27:2334.66846.16810.02.5
2019-11-27_21:49:0133.72745.62312.93.1
2019-11-27_07:18:5634.15645.5807.73.4
2019-11-26_21:09:0334.40945.7135.63.5
2019-11-26_16:46:3033.83648.7235.42.8