مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2019-11-08_20:51:2728.71557.8428.02.5
2019-11-08_14:31:4429.10556.95310.02.5
2019-11-08_11:14:1228.74857.8528.03.7
2019-11-07_11:18:2928.27057.55510.02.5
2019-11-07_02:03:3228.25657.5058.03.2
2019-11-07_00:38:3928.39357.0518.03.3
2019-11-06_11:33:3427.95857.2378.13.4
2019-11-05_07:37:0328.43356.0175.02.6
2019-11-04_16:59:2228.40057.3339.23.5
2019-11-03_12:32:2227.96357.1618.02.8