مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2019-11-02_15:47:1627.22955.13319.23.3
2019-11-02_15:19:0227.44355.1918.22.9
2019-11-02_01:58:4828.35555.2699.02.7
2019-11-01_10:04:3926.03354.7728.93.5
2019-10-31_15:43:5625.95754.6999.45.0
2019-10-31_03:36:0627.27955.19419.62.9
2019-10-31_01:07:2627.50853.17814.82.9
2019-10-30_20:04:5427.91355.48310.02.6
2019-10-30_17:50:3927.37155.16110.02.6
2019-10-30_17:11:0227.56255.25410.02.8
2019-10-30_16:11:3227.20155.25720.22.7
2019-10-30_11:33:0627.23655.11717.43.9
2019-10-30_01:56:5227.07855.05818.34.0
2019-10-29_19:30:3527.26255.09614.82.9
2019-10-29_16:23:4727.19455.07511.13.7
2019-10-29_13:48:5127.30955.1458.93.4
2019-10-29_00:16:2627.18254.4898.03.2
2019-10-28_20:47:3127.66353.3583.72.9
2019-10-28_09:51:3027.05455.03219.93.4
2019-10-28_08:50:3827.31855.02510.02.8
2019-10-27_19:26:1927.17155.01815.02.9
2019-10-27_18:20:2726.83953.75718.73.6
2019-10-27_16:01:3127.86656.96519.03.2
2019-10-27_08:40:4828.17856.39410.02.5
2019-10-26_22:34:2726.61355.2298.82.9
2019-10-26_22:09:2927.88955.17210.02.6
2019-10-26_22:08:1327.82855.21310.02.5
2019-10-26_19:08:3526.89155.34816.52.8
2019-10-26_01:19:5227.27055.1667.92.9