مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2019-10-28_11:06:1430.04557.60912.23.5
2019-10-27_18:58:0631.07357.22410.22.9
2019-10-27_08:40:4828.17856.39410.02.5
2019-10-26_08:14:4228.32959.15114.22.8
2019-10-24_19:45:0730.32757.4187.52.9
2019-10-24_19:08:1831.63557.1204.22.8
2019-10-24_08:52:2529.88957.7178.32.7
2019-10-24_03:51:4628.43757.20010.02.8
2019-10-22_18:04:2730.72457.4368.43.3
2019-10-21_06:57:2728.56356.97814.73.4