مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2019-10-07_14:09:3028.01856.2949.72.5
2019-10-06_12:03:1928.17157.72510.02.9
2019-10-06_06:30:0129.41556.98190.02.8
2019-10-05_12:50:3829.42856.922100.02.9
2019-10-04_18:06:3228.27157.37810.02.6
2019-10-03_12:39:1428.09756.81623.92.8
2019-10-02_21:54:0827.19055.47611.62.7
2019-10-02_11:09:5828.25357.4307.13.3