مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2019-09-08_10:08:1228.53555.88810.02.5
2019-09-06_14:22:5028.48853.90811.93.4
2019-09-06_03:37:1029.00957.33780.02.6
2019-09-05_22:02:1427.63956.4817.13.5
2019-09-05_08:23:0429.00455.4307.82.5
2019-09-03_17:34:1328.13456.11428.02.5
2019-09-02_22:36:3827.93956.81910.02.7
2019-09-01_21:54:4828.18657.4208.02.7