مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2019-08-13_10:49:0129.84351.7765.02.9
2019-08-11_09:16:4028.63552.02619.02.8
2019-08-10_17:01:0430.87251.6148.02.9
2019-08-10_11:17:4329.24751.3625.02.9
2019-08-09_04:42:1029.49052.03610.02.8
2019-08-07_12:17:3529.94452.05410.02.5
2019-08-07_11:48:5430.07151.79910.02.5
2019-08-07_01:47:3830.69349.80110.02.5
2019-08-06_23:25:3928.00052.75910.02.7
2019-08-06_06:26:1531.78850.9798.02.7