مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2019-02-11_00:38:3926.82055.66815.23.4
2019-02-10_19:29:4627.75956.12410.02.7
2019-02-10_14:56:3727.03255.72311.13.9
2019-02-10_10:54:4826.95755.66920.05.3
2019-02-09_11:00:2826.97555.23122.63.2
2019-02-09_07:19:4627.97056.7416.13.9
2019-02-06_01:41:3627.66056.5928.03.8