مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2018-12-06_01:11:5030.76357.19910.02.8
2018-12-05_19:45:4429.26757.29310.02.5
2018-12-03_17:16:3130.79157.3496.03.5
2018-12-03_09:41:1231.33856.29611.02.8
2018-12-02_23:30:1030.74757.3947.53.2
2018-12-02_15:44:5329.62957.8596.03.1
2018-12-02_10:49:5329.14255.5059.02.7
2018-12-02_02:39:1830.75457.22210.02.5
2018-12-01_08:59:4532.38557.52913.03.3