مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2018-09-14_10:28:3930.86057.2869.23.4
2018-09-14_08:43:1332.23055.51910.02.5
2018-09-14_01:25:4830.85757.30210.02.6
2018-09-14_00:09:5030.83657.3268.53.6
2018-09-14_00:03:1030.85057.28110.02.5
2018-09-13_23:49:0030.82757.3197.34.5
2018-09-12_19:30:0330.76357.3938.02.9
2018-09-12_00:13:1030.77257.49810.02.8
2018-09-11_19:26:2130.70257.3468.02.6
2018-09-11_09:06:1232.34555.45115.52.7
2018-09-11_01:03:1831.84456.3187.43.9
2018-09-10_14:35:5331.51757.0388.03.2
2018-09-09_10:39:4131.30256.29610.02.5
2018-09-08_15:19:3930.76157.31210.82.9
2018-09-08_10:38:2231.03257.12712.22.9
2018-09-07_10:33:0230.72757.4028.22.5
2018-09-07_03:47:2729.04558.36510.02.8