مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2018-07-12_17:43:4627.65656.7477.23.0
2018-07-12_11:50:0928.31758.7416.02.6
2018-07-11_02:30:2528.54154.99525.93.1
2018-07-10_20:03:4728.02955.09010.73.8
2018-07-09_08:24:3428.75357.1688.03.0
2018-07-07_06:35:5427.79756.7029.02.7
2018-07-06_20:04:4427.53857.4955.22.9
2018-07-05_15:18:2727.60456.60711.53.4
2018-07-05_09:42:4729.14355.50310.02.8
2018-07-05_08:32:1128.27255.21110.02.6