مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2018-07-11_14:57:3033.41648.3456.03.2
2018-07-11_11:13:1833.47548.3646.03.9
2018-07-11_05:26:0134.09346.49511.02.5
2018-07-11_03:08:3131.54848.34212.03.1
2018-07-08_19:15:5734.44348.8448.03.2
2018-07-08_16:19:4635.09249.6998.02.9
2018-07-08_16:08:5435.10249.7058.03.4
2018-07-07_14:34:3432.66250.01610.02.9
2018-07-07_03:38:5234.04148.2946.03.3
2018-07-07_02:41:4134.05148.2798.02.6
2018-07-06_17:07:2932.11949.86611.13.7