مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2018-01-13_10:15:1529.71750.55110.03.1
2018-01-11_20:29:4829.71450.55410.03.3
2018-01-11_19:28:3629.70350.5129.33.2
2018-01-11_19:25:3129.70650.53310.03.2
2018-01-11_12:56:2529.71950.63210.02.9
2018-01-10_10:45:0030.37949.93216.73.3
2018-01-09_08:56:3729.66451.4926.93.9
2018-01-08_20:48:1731.59250.07110.02.5
2018-01-07_10:27:1927.81652.11018.03.2
2018-01-06_00:29:1027.77652.45010.02.5