مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2018-01-13_09:13:3835.68650.92617.12.0
2018-01-13_03:10:0136.65150.9268.01.8
2018-01-12_19:58:4736.70550.9678.02.4
2018-01-12_13:39:2934.12050.6269.61.7
2018-01-12_12:16:1335.75650.99810.62.2
2018-01-12_11:36:2933.77651.1378.52.3
2018-01-12_07:22:2335.36552.38910.01.7
2018-01-12_04:39:5336.54252.92318.01.9
2018-01-11_17:17:0635.36052.32210.01.6
2018-01-11_12:54:2735.76250.97610.01.5
2018-01-11_12:32:1734.13350.3498.42.0
2018-01-11_00:38:4836.42052.0936.02.4
2018-01-10_07:46:4635.37652.31216.02.8
2018-01-08_12:43:4737.04049.4908.02.3
2018-01-08_09:44:1536.54152.70912.01.8
2018-01-08_07:55:2335.37052.40011.01.4
2018-01-07_21:25:2836.54450.49912.02.5
2018-01-07_15:32:3035.64250.75710.01.9
2018-01-07_11:41:2135.54151.86611.01.2
2018-01-06_05:15:2636.81549.4876.61.8