مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2017-12-20_19:57:3735.67550.95012.85.2
2017-12-18_23:29:3835.40350.7908.02.8
2017-12-18_22:46:4835.77150.95019.43.0
2017-12-16_02:43:5236.43852.73610.02.5
2017-12-15_16:44:3436.84749.31510.02.8
2017-12-13_21:20:3435.76949.0668.02.7