مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2017-03-14_06:13:4832.71049.83620.23.2
2017-03-13_23:19:1230.76451.0479.33.0
2017-03-12_16:35:5032.41648.89610.02.8
2017-03-10_06:01:0534.37648.18710.02.5
2017-03-10_04:59:1234.39948.18110.52.8
2017-03-07_16:03:0432.28250.4056.93.0