مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2017-01-07_20:34:1230.40150.6769.03.5
2017-01-07_05:02:3129.59650.7958.02.7
2017-01-06_08:21:5931.98750.8935.03.1
2017-01-05_19:12:4528.88051.52612.43.4
2017-01-05_15:19:0030.04951.8206.02.5
2017-01-05_08:08:2930.26750.77510.02.7
2017-01-05_02:25:4829.56750.8768.02.9
2017-01-04_23:23:5229.55150.89217.13.0
2017-01-04_14:29:5929.56650.9538.02.9
2017-01-04_07:19:3631.73449.4238.02.6
2017-01-03_09:44:2832.01949.2258.02.5
2017-01-03_03:43:0929.58450.8598.02.6
2017-01-03_03:39:0829.53850.9608.52.6
2017-01-02_19:16:1428.98851.4348.02.8
2017-01-02_12:29:1532.07349.7228.02.8
2017-01-02_09:44:5529.54750.8869.52.9
2017-01-02_08:06:5029.57750.8698.02.8
2017-01-02_06:43:0229.52550.92114.43.7
2017-01-02_01:52:1529.54350.9088.02.6
2017-01-02_01:13:1729.62150.88110.02.8
2017-01-02_01:11:4629.58450.81324.93.1
2017-01-02_00:55:4429.54150.93611.33.3
2017-01-02_00:42:0629.51150.85317.64.7
2017-01-02_00:38:1229.52050.85718.64.2
2017-01-02_00:32:3829.55450.9549.33.6
2017-01-02_00:29:3929.57350.88711.04.3
2016-12-31_02:50:3528.74651.85310.02.5