مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2016-11-12_02:41:5728.88857.22620.03.0
2016-11-10_15:20:0930.02757.6267.13.6
2016-11-10_14:33:4428.89257.28320.03.1
2016-11-10_13:12:0930.01557.63410.02.9
2016-11-10_12:10:3028.33857.49910.02.6
2016-11-10_06:48:0930.05357.6058.63.5
2016-11-09_02:59:5528.34057.4138.03.2
2016-11-09_02:02:3228.25457.47925.12.9
2016-11-09_02:01:4428.30757.44610.02.5
2016-11-09_01:26:5428.30657.3918.03.1
2016-11-09_01:15:2228.23557.47516.64.2
2016-11-09_01:05:2928.25557.45615.23.6
2016-11-08_21:14:1128.32057.44510.02.6
2016-11-07_16:43:2129.93058.4008.53.3
2016-11-06_09:08:1228.12855.9588.03.2
2016-11-06_05:55:5228.94157.4448.52.5
2016-11-05_17:28:2127.91857.69524.23.4
2016-11-05_03:59:2328.27257.2289.02.8