مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2014-09-15_07:07:5926.40553.51612.03.6
2014-09-13_00:29:1027.22453.0145.03.3
2014-09-04_23:00:2327.89354.58819.03.0
2014-08-24_18:55:1328.38451.52415.23.4
2014-08-18_12:10:2226.33653.61315.73.8
2014-08-16_16:47:0828.25651.56017.53.6
2014-08-16_12:52:3826.36553.65810.04.0