مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2014-03-10_10:27:1235.91952.6864.02.7
2014-03-10_00:27:1134.49050.7548.02.5
2014-03-09_07:06:1934.48950.80410.02.9
2014-03-07_04:17:3936.10653.4768.02.9
2014-03-07_02:37:1934.50550.7768.02.6
2014-03-07_01:20:0735.58453.71911.12.8
2014-03-05_14:53:3935.31452.58510.02.8
2014-03-04_14:46:3234.31254.44810.02.8
2014-03-02_00:57:4734.83052.5458.04.0
2014-02-18_15:39:2535.38552.36614.03.1
2014-02-17_23:34:5035.98653.61412.03.5
2014-02-17_03:12:2236.90854.43416.03.3
2014-02-16_16:17:4036.61652.79515.02.8
2014-02-15_19:26:3235.49854.43415.62.8
2014-02-14_22:12:2337.58852.95710.02.7
2014-02-13_00:50:1434.80951.99412.23.6
2014-02-12_20:05:1435.47551.42419.12.7
2014-02-12_05:07:0435.91153.20011.72.6