مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2014-02-13_03:03:1532.58759.9767.83.6
2014-02-11_07:30:0532.46959.58322.02.5
2014-02-08_05:55:1731.12260.2305.02.8
2014-02-08_03:42:2632.60659.91514.22.7
2014-01-28_00:46:3432.42759.1997.32.8
2014-01-24_13:34:0233.93459.4014.32.6
2014-01-23_09:59:1333.88559.7684.02.7
2014-01-17_17:13:1534.11958.09111.03.1
2014-01-17_14:07:2633.99758.89312.23.5