مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2014-02-13_00:50:1434.80951.99412.23.6
2014-02-12_20:05:1435.47551.42419.12.7
2014-02-12_12:09:4133.61753.0908.02.6
2014-02-12_05:07:0435.91153.20011.72.6
2014-02-03_20:49:1535.92653.31612.02.5
2014-02-02_14:21:1936.09153.66113.92.6
2014-01-30_22:12:1735.93053.29710.84.1
2014-01-29_22:01:3235.93153.2256.83.6
2014-01-24_02:29:1135.12453.2409.13.3
2014-01-23_15:00:2635.66352.4308.02.9
2014-01-18_10:09:2235.94953.2478.03.8
2014-01-17_11:44:5934.72353.07214.02.6
2014-01-17_10:18:1934.71653.0868.62.6