مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2013-04-09_11:52:4928.46751.56811.36.3
2013-04-08_12:30:4229.44051.3716.02.7
2013-04-08_11:38:1329.38053.45425.12.8
2013-04-08_10:27:5530.02951.55010.02.5
2013-04-07_04:33:5928.47651.55710.04.2
2013-04-06_01:59:0128.12653.10517.02.8
2013-04-03_15:35:1129.34350.32710.83.2
2013-04-03_00:18:4028.83251.04918.42.5
2013-04-02_00:54:4630.35150.20810.03.1
2013-04-01_23:21:2428.45951.10618.02.6
2013-03-29_12:13:5330.31650.86910.03.3
2013-03-28_15:54:2730.45750.41010.03.3
2013-03-28_01:51:4528.58752.12116.82.5
2013-03-26_01:59:3428.09351.17310.03.1
2013-03-25_05:00:1530.30550.52810.03.1
2013-03-23_11:02:3729.56352.0185.03.1
2013-03-18_11:03:2828.81852.18414.82.9
2013-03-17_23:24:0628.68952.03836.02.7
2013-03-16_19:33:3929.20451.24310.03.1
2013-03-15_14:40:3229.53352.1167.72.8
2013-03-12_19:19:5630.15852.14410.02.5
2013-03-12_11:45:5430.17751.61018.02.7
2013-03-11_22:57:1730.45650.59214.63.2
2013-03-11_01:07:5630.46750.76330.52.8