مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2010-02-19_11:25:4735.73457.6345.54.4
2010-02-17_13:08:2037.49256.4001.23.1
2010-02-06_00:49:0936.91657.72311.33.4
2010-02-01_02:20:5237.66956.3361.92.8
2010-01-31_03:10:3937.66757.4405.53.1
2010-01-30_15:42:2533.97657.1973.32.7
2010-01-30_13:50:0637.21557.4725.53.6
2010-01-30_05:42:1937.63356.3352.13.0
2010-01-27_19:34:1637.43156.7050.62.6
2010-01-27_04:59:2836.89158.84421.82.7
2010-01-26_07:43:4537.50156.6072.53.1
2010-01-26_05:25:1437.44556.5735.02.7
2010-01-25_00:50:3336.85658.89719.82.6
2010-01-24_23:55:2136.88358.8955.53.6
2010-01-24_23:53:1336.86658.89112.02.5
2010-01-24_06:54:3237.49357.4495.02.5
2010-01-22_04:43:1435.72057.67421.23.9