مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

گزارشات

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2022-01-13_00:00:5038.70743.08811.42.9
2022-01-11_17:29:1636.86643.50910.02.7
2022-01-06_16:45:2337.93744.87610.02.7
2021-12-30_19:32:3137.09345.0096.02.5
2021-12-29_11:32:0238.93743.71720.02.6
2021-12-27_23:49:2537.93344.6836.22.7
2021-12-27_04:16:2337.94444.6857.02.7
2021-12-26_02:12:3638.41644.4626.42.5
2021-12-24_02:26:3938.75643.5178.43.8
2021-12-20_18:07:3438.70344.5688.22.6
2021-12-20_15:23:0438.59444.48110.02.5
2021-12-20_15:20:5138.65344.53610.02.7
2021-12-14_09:57:0038.52544.4161.62.6