مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

گزارشات

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2021-12-03_03:47:4129.81451.55114.32.9
2021-12-02_22:49:4931.67650.9325.03.3
2021-12-01_23:58:0930.79551.3815.03.3
2021-11-30_01:20:0629.02852.2325.63.1
2021-11-25_12:06:2329.67750.47510.02.9
2021-11-24_06:44:4030.79250.0708.32.9
2021-11-23_09:35:1729.74751.23613.02.9
2021-11-23_00:59:3629.51450.99310.02.6
2021-11-20_03:21:5229.58650.79925.92.9
2021-11-20_01:05:0729.65552.02410.02.5
2021-11-19_23:05:3329.68752.00413.72.8
2021-11-18_08:49:2330.10251.8088.02.8
2021-11-16_01:42:3128.53252.32728.02.9
2021-11-15_20:43:4329.86250.5738.72.9
2021-11-15_00:21:2529.83850.58412.03.4
2021-11-15_00:16:4529.83550.54810.02.9
2021-11-13_10:19:4828.01352.03518.03.9
2021-11-13_01:43:4628.03952.19517.33.4
2021-11-12_21:05:1328.25352.92714.02.9
2021-11-09_17:10:2829.70650.63516.83.2
2021-11-09_07:46:1430.34350.20910.72.7
2021-11-04_05:50:2329.63652.01610.02.7
2021-11-03_15:29:0231.52349.8826.02.9